Bron: npr.org

Toen Geert Wilders met overmacht de Tweede-Kamerverkiezingen had gewonnen, suggereerde die andere ‘winnaar’ Frans Timmermans dat we ons moesten verdedigen tegen de aanval van Wilders op de rechtsstaat. Hoorden wij hier The Donald spreken op de dag dat de verkiezingsoverwinning van Joe Biden bevestigd moest worden, 6 januari 2021? Donald Trump zei die dag zoiets als dat we moeten vechten om ons land te behouden.

Demonstreren tegen ‘gestolen’ verkiezingen?

En inderdaad, om de rechtsstaat te verdedigen begon links dus eerst maar eens te demonstreren tegen de verkiezingsuitslag. Zo vormde zich rond het oude stadhuis van Utrecht een grote groep mensen die kennelijk vonden dat de PVV mensen discrimineert. Volgens RTV-Utrecht was de organisatie in handen van lokale GL/PvdA-politici. Ze hadden goed naar Timmermans geluisterd op de verkiezingsavond, want hun leus echode zijn woorden: “We laten niemand in de steek en vechten voor de rechten van iedereen.” Ik vroeg me af of die demonstranten de 2,5 miljoen kiezers die voor de PVV hadden gestemd, niet aan het discrimineren waren. Zij vonden immers de stem van de PVV-kiezers beneden peil, en al die stemmen zouden eigenlijk te niet gedaan moeten worden. Of beter: hadden naar GL/PvdA moeten gaan.

Speech na de exit-poll, 22 november 2023

Dat was toch niets anders dan de poging van Donald Trump na de laatste presidentsverkiezing om illegaal te proberen extra stemmen te krijgen ten koste van zijn rivaal en winnaar van de verkiezing Joe Biden. Frans Timmermans en zijn lokale partijgenoten zijn dus eigenlijk geen haar beter dan Donald Trump. De pogingen die Trump heeft gedaan het democratisch stelsel in de VS te ondermijnen, staan ons nog helder voor de geest. Timmermans deed ongeveer hetzelfde als The Donald door de verkiezingsuitslag als een aanval op de rechtsstaat te presenteren. Het enige wat ontbrak was dat Timmermans zijn aanhangers opriep de bekendmaking van de definitieve uitslag door de Kiesraad te blokkeren.

Leo Lucassen: Wilders is als Trump, want islamofoob

Dit is wel een echte omkering van waarden, want was het niet Leo Lucassen die in januari 2021 Geert Wilders als de Europese Donald Trump aanwees? En gaat Leo Lucassen – volgens Geen Stijl hoogleraar in de Geschiedenis van Wie Er Allemaal Niet Deugen – dat label nu naar Frans Timmermans verhangen? Vast niet.

Wat schreef Lucassen nog meer?

“Waar Trump vooral African Americans en migranten uit Latijns-Amerika als zondebok gebruikte, stigmatiseren Wilders en de zijnen al vijftien jaar islamitische Nederlanders, die onophoudelijk worden afgeschilderd als een existentieel gevaar. (…) Door het over een kam scheren van islamitische medeburgers als volksvreemd is Wilders, samen met anderen, verantwoordelijk voor een islamofoob en racistisch maatschappelijk en politiek klimaat.”

De Volkskrant, 14 januari 2021

Moslims voelen zich niet langer beschermd

Die boodschap uit 2021 hoeft Lucassen niet opnieuw uit te dragen, want nu komen islamitische Nederlanders zelf in de kranten vertellen dat hun veiligheid in gevaar is door deze verkiezingsuitslag. In mijn krant van 25 november zegt een moslim, naar aanleiding van de verkiezingsuitslag dat hij zich afvraagt of hij straks nog bescherming zal krijgen van de overheid.

Dit zeiden de samenwerkende moskeekoepels:

“Een partij die islamofobie als speerpunt heeft is de grootste partij van het land geworden. Wilders is niet milder geworden, Nederland is verhard. Het is duidelijker dan ooit waar het land voor staat. Een stuk van het masker van de beschaving in Nederland is afgevallen.

Voor de moslimgemeenschap was dit echter al langer duidelijk. De afgelopen jaren is één van de doelstellingen van de PVV al gerealiseerd door andere partijen: beleidsdemonisering van moslims.”

Bron: spior.nl

Als je dit leest, zou je haast gaan denken dat het cordon veiligheidsagenten dat Wilders nu al 20 jaar om zich heen heeft, naar de Nederlandse moslims moet. Zijn alle moslims dan soms gematigd geworden? Respecteren zij de rechtsstaat en nemen zij dus de Koran niet langer letterlijk voor waar aan?

Arabische Koran
Bron: commons.wikimedia.org

De Koran over vrouwen

Over dus naar de Koran. Er was een tijd dat moslims de Koran beschouwden als een geschrift dat geschreven was door mensen en daarom voor velerlei uitleg vatbaar was. In de grote moslimlanden (Pakistan, Afghanistan, Syrië, etc.) is dat allang niet meer zo. De overheersende houding van de islam daar tegenover de huidige wereld is dat alle gebeurtenissen volledig door God worden bepaald, zoals beschreven in de Koran.

Dat geldt ook voor de man-vrouwrelatie: die wordt volledig door de Koran bepaald. Volgens de Koran zijn vrouwen dom, komen veelal in de hel, zijn niet beter dan slaven, kamelen, honden, ezels of duivels. Het verklaart de onderdanige positie van de vrouw in de islam. Het oude testament doet overigens ook niet al te vriendelijk over vrouwen, maar Christenen nemen de bijbel niet zo erg letterlijk.

Respecteren alle moslims in Nederland de Grondwet?

De moslims die in de politiek-correcte kranten aan het woord komen, suggereren dat moslims de Koran ook niet langer letterlijk nemen. Zij denken dus niet langer dankzij de Koran het recht te hebben homoseksuele mensen van een hoge flat te kunnen gooien. Ook het doden van vrouwen die de eer van de familie hebben bezoedeld, zal dan niet langer getolereerd zijn in moslimkringen. 

Maar is dat wel zo? Inmiddels wonen een kleine 40 miljoen moslims in Europa. Moslims willen graag onze welvaart accepteren, maar de beginselen van de rechtsstaat – en de Grondwet – lappen sommigen (maar misschien zijn het velen) aan hun laars. Dat geldt dan bijvoorbeeld voor Artikel 3 c van de Grondwet dat zegt dat de gelijkheid van man en vrouw moet worden gewaarborgd. Vrouwen blijken in de moslimcultuur vaak te lijden te hebben van onderdrukking. Ook in Nederland.

Moslima’s slachtoffer van moslimcultuur

Hierover hebben wij het al eerder in een post gehad. Ik haalde Duits onderzoek aan waaruit bleek dat moslimouders pogingen van de overheid om jonge moslima’s een betere kans in de maatschappij te geven saboteerden. Zij wilden niet dat hun dochters in de Westerse cultuur integreren. In Nederland blijkt het geweld tegen vrouwen door hun eigen familie sterk toe te nemen, zoals omroep WNL begin dit jaar meldde. Het gaat dan meestal om eergeweld. De vrouwelijke slachtoffers hebben dan volgens de familie de eer van de familie bezoedeld, bijvoorbeeld door ‘onkuis’ gedrag. Maar het kan ook gaan om verzet tegen gedwongen partnerkeuze. Als deze vrouwen zich niet willen onderwerpen aan de eisen van de familie, dreigt er geweld of opsluiting. In het uiterste geval kan moord of doodslag volgen.

Eerst waren vooral mensen met een Turkse of Marokkaanse afkomst betrokken bij eergeweld, maar sinds de grote instroom van Syrische vluchtelingen vanaf 2015 gaat het vooral om mensen met een Syrische achtergrond. Het lijkt dus tamelijk evident dat die toename van eergeweld te maken heeft met de instroom van migranten en vluchtelingen. Ruud Koopmans spreekt in dit verband over de import van een machocultuur uit landen waar een cultuur van mannelijke dominantie en vrouwelijke ondergeschiktheid heerst. In Syrië, Pakistan en Irak is de ongelijkheid van man en vrouw het grootst in de wereld. Uit deze landen is ook een grote instroom van asielzoekers gekomen.

Lale Gül als voorbeeld

De ongelijkheid tussen man en vrouw is ook groot in landen als Marokko en Turkije. Maar ook onder de Marokkaanse en Turkse Nederlanders is die ongelijkheid nog niet verdwenen. Zelfs niet na een verblijf van twee of drie generaties in Nederland. In onze vaderlandse literatuur is de behandeling van vrouwen in streng orthodoxe Nederlands-Turkse families op tamelijk overtuigende wijze beschreven door Lale Gül. Jongens mogen daar alles en meisjes mogen niets. Maar er zijn meisjes die toch hun eigen weg willen volgen. Lale Gül was daar zelf een voorbeeld van. De reactie van haar familie op haar onthullend boek was als volgt:

“Zij [Lale] werd op haar kamer vastgehouden onder bewaking van haar familie. Elke poging om de koffers te pakken werd hardhandig tegengehouden. Enkele dagen daarvoor stond Lale voor een “tribunaal” van ooms, ouders, neven om aan te horen wat ze de familie had aangedaan met de publicatie van haar boek. De familie dreigde haar tanden eruit te slaan. Ze wilde vluchten, maar de familie zorgde ervoor dat dát niet lukte.”

Zorg+Welzijn over huiselijk geweld

Wanneer kritiek op moslims geen islamfobie is  

Als mensen met een immigratie-achtergrond ‘onze’ rechtsstaat en onze Grondwet niet wensen te accepteren, zijn zij dan welkom? Mogen we niet wensen dat we minder van dit soort mensen hebben? Mogen we van immigranten niet eisen dat zij homoseksualiteit, vrouwenrechten, vrije huwelijkskeuze, vrijheid van meningsuiting (inclusief godslastering) en de rechtsstaat accepteren? Retorische vragen natuurlijk, maar zodra een politicus als Wilders dit soort vragen stelt, staat Timmermans klaar om een demonstratie tegen de PVV te organiseren.

Timmermans is inderdaad The Donald van Europa.


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.