Nieuw pensioenstelsel kan beter met goede inkleding solidariteitsreserve, ESB, 20 juni 2024

De schuld van de Gaza-oorlog alleen bij Israël leggen is te eenzijdig, Brabants Dagblad, 17 juni 2024

Optreden bij de Lokale Omroep Goirle, De Publieke Tribune, 6 februari 2024

Verliezen doe je bij de Postcode Loterij: ‘Wie niet meespeelt, is al gauw de schlemiel van de buurt’, Brabants Dagblad, 10 januari 2024

Blijft er een prikkel om te werken als we genereus armoede uitbannen?, Me Judice, 20 november 2023

China gaat hoogstens de helft van de welvaart van de VS krijgen, Me Judice, 18 augustus 2023

Hervormingsagenda Jeugd is geen akkoord, maar een agenda, Sociale Vraagstukken, 31 mei 2023

Gemeenten kunnen beter op lichte zorgvormen als danstherapie bezuinigen dan op bibliotheken, De Volkskrant, 18 april 2023

Beperking van de asielinstroom is ook in het belang van linkse partijen, De Volkskrant, 14 maart 2023

Bieden de gemeenten te gemakkelijk jeugdzorg aan?, Radio1, 21 februari 2023

Perverse prikkels laten de jeugdzorg ontsporen, Me Judice, 13 december 2022.

De politieke macht van ouderen is beperkt, ESB, 21 oktober 2022

Immigratie slechts beperkt nodig om grijze druk te weerstaan, ESB, 27 september 2022

Mellink en Oudenampsen zien complot van neoliberalen in Nederland, Sociale Vraagstukken, 6 september 2022

Het naoorlogse begrotingsbeleid was nauwelijks neoliberaal gemotiveerd, Me Judice, 5 augustus 2022.

De verzorgingsstaat kent zijn grenzen, TPEdigitaal, Jaargang 16(3) 12-27, 2022

Miljoenen aan zorggeld naar eigenaar MartiniZorg, en: Reconstructie: hoe MartiniZorg omging met zorggeld, RTV-Noord, 3 mei 2022

Miljoenenboete voor Belastingdienst: maar wie betaalt dat eigenlijk?, RTL Nieuws, 13 april 2022

Aanzuiging migranten: reactie Leo Lucassen is ‘misleidend en boosaardig’, Sociale Vraagstukken, 8 april 2022

Leidt het sluiten van grenzen tot meer of minder migranten?, Sociale Vraagstukken, 30 maart 2022

Economen willen van de AOW een bijstandsregeling maken, Me Judice, 18 februari 2022

Ook jongeren hebben belang bij koppeling AOW aan minimumloon, De Volkskrant, 28 januari 2022

Het gesteggel over online of fysiek onderwijs gaat voorbij aan de voordelen van een hybride model, De Volkskrant, 7 september 2021

Laat Frontex de grenzen van de EU ‘echt’ bewaken, De Volkskrant, 10 augustus 2021 (zie hier voor een uitgebreide versie)

Gemeenten kraaien victorie, en het Rijk betaalt wel door aan die falende jeugdzorg, De Volkskrant, 7 juni 2021

Over de jeugdzorg wordt te weinig economisch nagedacht, Me Judice, 18 mei 2021

We hoeven niet verder in het moeras van de jeugdzorg weg te zinken, Sociale Vraagstukken, 6 mei 2021

Er wordt flink geld verdiend aan foute jeugdzorg, De Volkskrant, 11 maart 2021

De winsten van kleine zorginstellingen, deelname aan onderzoeksjournalistiek programma Pointer, 8 maart 2021

De pitbull en de charmeur nemen afscheid, een laatste advies vanuit de Tilburgse Rekenkamer, interview in Brabants Dagblad, 25 februari 2021

Gemeenten en het wegvloeien van Wmo- en jeugdzorggelden: onmacht of onwil? (Deel II), Sociaalweb, 15 februari 2021

Gemeenten en het wegvloeien van Wmo- en jeugdzorggelden: onmacht of onwil? (Deel I), Sociaalweb, 8 februari 2021

Kamer kreeg al sinds 2005 waarschuwingen voor drama, De Volkskrant, 5 januari 2021 (is verkorte weergave van blog: Pieter Omtzigt en de toeslagenaffaire, 31 december 2020)

Waarom gemeenten de zorg niet langer ‘open house’ moeten inkopen, Sociaalweb, 11 december 2020 (een verkorte versie verscheen in het Brabants Dagblad van 8 december 2020)

Het pgb is een instrument voor zorgaanbieders geworden, Zorg & Sociaalweb, 2 oktober 2020

Em. hoogleraar laakt financieel onderzoek naar Aventura, Leeuwarder Courant , 6 september 2020, zie ook: FTM en nporadio1.nl

Wim van de Donk: Heroverweeg de contacten met China, Brabants Dagblad, 22 augustus 2020

De Drie Notenboomen en Thomashuizen moeten aan de wet toelating zorginstellingen voldoen. Zorg & Sociaalweb, 15 juli 2020

Het is opnieuw tijd voor een basisinkomen voor ouderen, Sociaalweb, 6 mei 2020

Door het coronavirus is de EU nóg meer een transferunie geworden, verschenen op website Me Judice, 21 april 2020

Heropen de sociale werkvoorziening en noem die BUB, verschenen op website Sociaalweb, 27 februari 2020

Jeugdzorginstelling De Hoenderloo Groep geofferd voor vastgoed, verschenen op website EenVandaag, 20 februari 2020 (zie ook TV-interview EenVandaag)

Huisartsen moeten ook eens kritisch naar hun eigen verwijsgedrag kijken, verschenen op website Sociaalweb, 28 november 2019

Inspectierapport Jeugdzorg is een gemiste kans op een objectief oordeel, verschenen op website, Follow the Money, 19 november 2019

Risicovrije rekenrente tast grondslag van ons pensioenstelsel aan, verschenen op website Me Judice, 13 november 2019

Laat lokale sociale raden de kosten opdrijvende krachten op de gemeentelijke zorg tegengaan, verschenen op website Koepel Adviesraden Sociaal Domein, 7 november 2019.

Aan de Fractievoorzitters van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, (brandbrief pensioenen), verschenen in De Volkskrant, 13 oktober 2019.

Zonder een prijs op zorg, wordt zorg al snel onbegrensd, verschenen op website Sociale Vraagstukken,  27 September 2019.

Slechte financiële prestaties ggz: het gevolg van gebrekkige administratieve organisatie, verschenen op website Sociaalweb, 10 september 2019.

De dubbele standaard tegenover Israël, verschenen in Brabants Dagblad, 6 augustus 2019.

Strijd om pensioenen: ‘Hogere AOW-leeftijd is onnodig’ (interview met Peet Vogels)
Verschenen in: Algemeen Dagblad, 9 mei 2019

CBS en CPB overdrijven groei AOW-uitgaven, verschenen op website Me Judice, 5 april 2019

CBS schetst scheve voorstelling van AOW-uitgaven Verschenen in De Volkskrant, 1 april 2019

De onhandige definities van Soroush Verschenen in: Brabants Dagblad, 7 maart 2019

Wopke Hoekstra, geef gewoon toe dat EU afstevent op transferunie Verschenen in: De Volkskrant, 25 januari 2019 (zie ook website Me Judice, 28 januari 2019)

 Premier Rutte hanteerde een ‘spookcijfer’ bij het mislukken van het pensioenakkoord, verschenen op website Me Judice, 17 December 2018

Onze universiteit verdient een beter management Verschenen in: Brabants Dagblad, 31 augustus 2018

Bevriezing AOW-leeftijd op 66 jaar beperkt ongelijkheid onder ouderen,
verschenen in: De Volkskrant, 4 juni 2018

De neoklassieke theorie, verschenen in De Groene Amsterdammer, 27 juni 2018

Bevriezing AOW-leeftijd op 66 jaar is doelmatig en alleszins rechtvaardig, verschenen in: Het Financieele Dagblad, 1 mei 2018

De curieuze positie van een hoogleraar, verschenen in Het Brabants Dagblad, 4 april 2018 ,

#Metoo en een kwestie van 41 academici, verschenen in Het Brabants Dagblad op 9 februari 2018

Verbied dat Thomashuizen en andere zorgaanbieders zich door pgb’s laten financieren, verschenen op de website: Sociale Vraagsstukken, 30 juni 2017

Kamer laat winsten zorginstellingen onterecht buiten schot, verschenen in Trouw, 17 januari 2017 en op website Me Judice, 18 januari 2017

Slechte prestaties geestelijke gezondheidszorg niet te wijten aan geldgebrek van instellingen, verschenen in: Het Financieele Dagblad, 6 januari 2017

Mathiness of truthiness in de economische wetenschap, verschenen in Tijdschrift voor Politieke Economie, 2016, jaargang 11(1) 62-75.

Kinderombudsman heeft zich tot een spreekbuis van de ‘branche’ gemaakt, geplaatst op de website: Sociale Vraagstukken, 21 november 2016

(Martin van Rijn is) een beetje dom, ingezonden brief in De Volkskrant, 15 oktober 2016

Er is niets tegen een rem op topsalarissen, verschenen in De Volkskrant, 15 september 2016

GGZ, goudmijn voor ondernemers, verschenen in De Volkskrant, 30 juni 2016

ECB doet aan politiek, de Europese Commissie alleen aan bezuinigingen, verschenen op de website Me Judice, 27 mei 2016

Professor Peter Nijkamp mag nog wel even blijven sjoemelen, verschenen in Follow the money, 2 februari 2016

Met open grenzen is de welvaartsstaat ten einde, verschenen in De Volkskrant, 14 december 2015

Over wiskundegekte en -afkeer in de economie, verschenen op website Me Judice, 21 oktober 2015

Handhaaf de dominante positie van de neoklassieke economie in het onderwijs, verschenen op Follow the Money (ftm.nl), 20 september 2015

Griekenland heeft dictatuur nodig, verschenen in: De Volkskrant, 26 augustus 2015, een uitgebreidere versie  verscheen op website Me Judice, 17 september 2017

Willen VVD eb CPB soms helemaal geen senioren op de werkvloer?, verschenen in De Volkskrant, 17 juni 2015, een uitgebreidere versie verscheen op website Me Judice, 19 juni 2015 

Fijn, de AOW-leeftijd kan weer omlaag, verschenen in De Volkskrant, 6 oktober 2014, een herziene versie verscheen op website Me Judice, 13 oktober 2014

Dikke Bertha’s maken meer kapot dan je lief is, verschenen in De Volkskrant, 11 juni 2014, een herziene versie verscheen op de website Me Judice, 20 juni 2014

Meegewerkt aan Persoonsgebonden bedrog, De Volkskrant, 31 mei 2014

Vrije artsenkeuze helpt concurrentie om zeep, verschenen op website Me Judice, 19 mei 2014 en in het Financieele Dagblad, 19 mei 2014

‘Van Agt is selectief in zijn verontwaardiging’, verschenen in De Volkskrant, 6 januari 2014

Alle bijdragen aan De Dagelijkse Standaard

Bankenunie kan zich beste beperken tot nutsfunctie banken, verschenen op de website Me Judice, 5 December 2013

Rijk schuift zorgkosten af, maar blijft wel de baas, verschenen in De Volkskrant, 18 oktober 2013

De motor van Pechtold in het herfstakkoord gaat niet draaien, verschenen op De Dagelijkse Standaard, 14 oktober 2013

Rutte: de ‘schuldziekte’ komt ook door de EU, verschenen op De Dagelijkse Standaard, 23 september 2013

Het internationale recht is failliet, verschenen op De Dagelijkse Standaard , 17 september 2013

Recht in het Midden-Oosten, verschenen als column ‘Gedane Zaken’ in: Het Brabants Dagblad, 30 augustus 2013

Niet verlaging, maar verhoging van het toptarief inkomstenbelasting levert het meeste op, verschenen in Het Financieele Dagblad, 18 juni 2013, met David Hollanders

De beste bank is een genationaliseerde bank, verschenen in De Volkskrant, 24 mei 2013

Het europroject is mislukt, verschenen op De Dagelijkse Standaard , 28 mei 2013