Rosanne Hertzberger: verplichte anticonceptie kan niet door Toeslagenaffaire

Een paar weken geleden, op 2 oktober, meldde De Volkskrant dat de nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) het mogelijk maakt om vrouwen met zware psychiatrische problemen te verplichten anticonceptiemiddelen te gebruiken. Voorheen was dat niet mogelijk, maar volgens de nieuwe wet is het verplicht toedienen van medicatie nu ook Lees meer…