Een voorstel voor een basisinkomen voor ouderen, te verschijnen in Beleid en Maatschappij, 2020 (working paper versie op verzoek beschikbaar). 

Wanneer boycots geboycot moeten worden, verschenen in Nederlands JuristenBlad, 17 mei 2019, afl. 19.

De winsten van zorginstellingen, verschenen in Beleid en Maatschappij, 2018 (45) 1, blz. 46-79 (met Jeroen Suijs).

AOW-leeftijdsverlaging niet zo duur als gedacht, verschenen in Economisch-Statistische Berichten, Jaargang 102 (4752) 10 augustus 2017, blz. 386-389 (met David Hollanders).

Mathiness of truthiness in de economische wetenschap, verschenen in Tijdschrift voor Politieke Economie, 2016, jaargang 11(1) 62-75.

Kinderombudsman heeft zich tot een spreekbuis van de ‘br anche’ gemaakt geplaatst op de website: Sociale Vraagstukken, 21 november 2016

De economie in crisis, maar geen vriend met de Mammon Verschenen in: P. van Geest en M. Poorthuis (red), Maak vrienden met de Mammon, Parthenon, Almere, 2013.

Nederlandstalige artikelen verschenen in tijdschriften of bijdragen aan boeken, 1980-2013

International papers, published in journals or contributions to books, 1980-2009.