In de loop van 40 jaar heb ik college gegeven in econometrie, matrixalgebra, micro-economie. macro-economie en openbare financiën. Ergens in 1976/1977 gaf ik mijn eerste colleges: inleiding econometrie voor eerstejaars econometriestudenten. Ik voelde mij zelf heel erg eerstejaars: ik had het idee niet veel meer te weten dan de studenten zelf. Ik was geen geboren onderwijzer. Later toen ik colleges gaf aan economiestudenten zag ik in hoe makkelijk het was econometriestudenten iets te leren. Die leergierige studenten wilden namelijk ook graag iets leren, economiestudenten wilden een diploma halen. Later, vanaf de jaren 90 toen internationale klassen hun intrede deden, veranderde dat ook weer. Internationale studenten in de economie waren ambitieuzer dan hun Nederlandse collega’s en daardoor werden de Nederlandse studenten ook weer ambitieuzer. Vanaf volgend jaar ga ik les geven aan het instituut Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO). In het HOVO verwacht ik ook weer leergierige studenten aan te treffen. Dan zal het lesgeven weer net zo zijn als 40 jaar geleden met dit verschil dat ik nu wel boven de stof sta.