Volgens Leo Lucassen wel

Wij weten dat Donald Trump bereid was het democratische stelsel in de VS op te offeren voor zijn eigen belang. Hij stuurde op 6 januari 2021 relschoppers op het Capitool af. Zij moesten, namens hem, de formele aanwijzing van Joe Biden als de nieuwe president blokkeren. Helaas voor Trump was de aanval niet tot in de puntjes voorbereid en mislukte die. Zouden ook Nederlandse politici bereid zijn relschoppende aanhangers de parlementsgebouwen in te sturen? Ja hoor, zegt Leo Lucassen in De Volkskrant, Wilders en Baudet, want zij zijn politieke geestverwanten van Trump.

Met toestemming overgenomen van mirjamvissers.nl

Nu is het niet erg origineel om Wilders de Europese Trump te noemen. In 2017 werd er al een documentaire over Wilders gemaakt met de veelzeggende titel EuroTrump. Lucassen herhaalt de boodschap van toen, min of meer. Luister maar naar Lucassen: “Waar Trump vooral African Americans en migranten uit Latijns-Amerika als zondebok gebruikte, stigmatiseren Wilders en de zijnen al vijftien jaar islamitische Nederlanders, die onophoudelijk worden afgeschilderd als een existentieel gevaar. (…) Door het over een kam scheren van islamitische medeburgers als volksvreemd is Wilders, samen met anderen, verantwoordelijk voor een islamofoob en racistisch maatschappelijk en politiek klimaat.”

Dat hij Baudet in dit citaat niet verder benoemt, is overigens opmerkelijk. Juist wat Baudet betreft, heeft Lucassen misschien wel een punt. Maar, laten we eerst even naar mijn gastvrije huis in onze gastvrije natie gaan.

Hier wordt niet gerookt  

Bij ons thuis wordt niet gerookt. Gasten weten dat en er rookt dus nooit iemand bij ons thuis. Vieze sigarettengeuren die maar moeizaam verdwijnen, bruine plekken op muren en plafonds, dat blijft ons allemaal bespaard. Mogen wij gasten vragen niet te roken in ons huis? En als ze het toch doen, mogen we ze dan het huis uitgooien? “Natuurlijk”, zal iedereen met enig gezond verstand zeggen, “het is jouw huis en jij bepaalt daar vanzelfsprekend de regels”.

Waarom dan, vraag je je af, is het niet vanzelfsprekend dat gasten in het huis van je eigen natie zich aan de regels van de natie aanpassen? Neem de moslims in Nederland. Moslims eisen het ‘recht’ op om dieren op ‘religieuze’ wijze te slachten, terwijl dat ingaat tegen ons idee van dierenwelzijn. Sommigen van hen menen het recht op te kunnen eisen dat hun vrouwen burqa’s dragen, terwijl dat tegen ‘onze’ ideeën van vrouwenemancipatie ingaat. En, waarom komen wij niet in opstand als vrouwen met een moslimachtergrond door moslims zelf worden bedreigd?

Maar we laten roken toch toe

Bron: ted.com

Kijk bijvoorbeeld eens naar de ervaringen van Deeyah Khan, in 1977 in Oslo geboren uit Pakistaanse ouders. Zij werd vanaf jonge leeftijd door haar vader gestimuleerd aan muziek te doen en werd daar succesvol in. Het kwam haar op doodsbedreigingen van haar geloofsgenoten uit Noorwegen te staan. Een vrouw met een islamitische achtergrond mag dan in Noorwegen geboren zijn, dat wil echter nog niet zeggen dat de fundamentalistische moslims in Noorwegen haar zullen toestaan van de rechten gebruik te maken die iedere Noorse vrouw zou moeten hebben.

Die bedreigingen werden zo erg dat ze besloot te emigreren naar het VK. Maar ook daar woont, zoals bekend, een groot contingent aan fundamentalistische moslims. Zij wisten met een vrijgevochten moslima wel raad. Uiteindelijk emigreerde Khan naar de VS. Niemand in Europa had het voor haar opgenomen, merkte een Britse commentator op. Op Wikipedia zei hij dat autochtonen het verdedigen van een Aziatische vrouw tegen ongeprovoceerde aanvallen van Aziatische mannen als racistisch of islamofoob beschouwden.

Hebben minderheden meer rechten dan meerderheden?

Ik ben zeer, zeer tegen het etnisch profileren van minderheden (zie hier). Maar dat vertegenwoordigers van minderheden coulanter worden behandeld door de rechterlijke macht dan autochtone Nederlanders, is evenmin wenselijk. Waarom bijvoorbeeld werd Akwasi niet vervolgd voor zijn “ik trap Zwarte Piet hoogstpersoonlijk op zijn gezicht”-uitspraak, terwijl Geert Wilders wel werd vervolgd voor zijn “minder, minder Marokkanen”-uitspraak? Akwasi had zijn verontschuldigingen aangeboden en dat vond het Openbaar Ministerie voldoende. Wilders echter had toegelicht dat hij bedoelde dat er minder misdadige Marokkanen moeten zijn in Nederland. Dat lijkt mij een goed doel (net overigens als minder misdadige autochtone Nederlanders). Wilders had niet eens tot geweld opgeroepen en Akwasi wel. 

De islam als ideologie

Er was een tijd dat moslims de Koran beschouwden als een geschrift dat geschreven was door mensen en daarom voor velerlei uitleg vatbaar was. Die tijd is lang geleden. De overheersende houding van de islam tegenover de huidige wereld is dat alle gebeurtenissen volledig door God worden bepaald, zoals beschreven in de Koran.

Als God (Allah) alle gebeurtenissen in de wereld bepaalt, is het onnodig, zelfs godslasterlijk, om die gebeurtenissen te onderzoeken. Dit gebrek aan een kritische traditie weerspiegelt zich in de economische situatie in de Arabische landen. Die zijn alleen maar geen economische woestijn als ze over olievoorraden beschikken. Economieën kunnen zich moeilijk ontwikkelen als eigen initiatief al gauw als zondig wordt beschouwd.

Moslima’s. Bron: unsplash.com

Ook de man-vrouwrelatie wordt volledig door de Koran bepaald. Volgens de Koran zijn vrouwen dom, komen veelal in de hel, zijn niet beter dan slaven, kamelen, honden, ezels of duivels. Dat zuig ik uiteraard niet uit mijn duim. Het verklaart de onderdanige positie van de vrouw in de islam. Overigens, de Koran heeft het dan nog over moslima’s, niet eens over ‘ongelovige vrouwen’. We moeten er niet aan denken wat de Koran van hen vindt. Het oude testament doet overigens ook niet al te vriendelijk over vrouwen. Christenen nemen de Bijbel echter niet zo erg letterlijk, terwijl moslims de Koran wel heel letterlijk nemen.

De islam als existentieel gevaar

Inmiddels wonen een kleine 40 miljoen moslims in Europa. Een groot deel van hen is besmet met het anti-rationalistische virus dat in de moslimwereld heerst. Moslims willen graag onze welvaart accepteren. De kritische geest en de tolerantie voor andere ideeën, die daarbij horen, accepteren ze echter niet. Dat laatste heb ik natuurlijk ook niet zelf verzonnen. De hoogleraar sociologie Ruud Koopmans (zie hier) heeft een inmiddels (in Nederland) beroemde studie gedaan naar de religieuze beleving van moslims in West Europa. De overgrote meerderheid denkt dat de wetten die door de Koran worden opgelegd belangrijker zijn dan de seculiere wetten die in West Europa gelden. De meeste moslims in West Europa (en dus Nederland) wensen de liberale normen en waarden niet over te nemen.

Een koran. Bron: unsplash.com

De religiositeit onder moslims is overigens niet tanende. Integendeel, zoals het SCP in 2018 beschreef, wordt vooral voor jongere moslims het geloof steeds belangrijker. Daarmee wordt ook hun verwerping van de rechtsstaat sterker. Dat laatste beweerde de SCP overigens niet. Het SCP concludeerde juist dat moslims de rechtsstaat steunen, omdat zij bereid zijn hun stem uit te brengen bij verkiezingen. Het lijkt mij geen sluitende bewering. Strikt religieuze moslims willen stemmen, maar dat wil niet zeggen dat zij de democratie zullen handhaven zodra zij in de meerderheid zijn. Dan is de islam een existentieel gevaar.

Leo Lucassen laat gasten die roken wel toe

De asbak bij Lucassen. Bron: pixabay.com

Terug naar onze gastvrije natie. Als mensen met een immigratie-achtergrond ‘onze’ rechtsstaat niet wensen te accepteren, zijn zij dan welkom? Naar mijn idee moet iedere immigrant die Nederland (of de EU) wil binnenkomen, een ‘loyaliteitsverklaring’ ondertekenen. In die verklaring moet hij of zij homoseksualiteit, vrouwenrechten, vrije huwelijkskeuze, vrijheid van meningsuiting (inclusief godslastering) en de rechtsstaat accepteren. Deze principes van onze open samenleving accepteert hij/zij boven de Koran (of welk ander ‘heilig’ boek dan ook). Immigranten die dit niet willen tekenen, zijn niet welkom. Immigranten die dit wel tekenen, maar zich er niet aan houden, worden Nederland (en de EU) uit gezet.

Met dit soort eisen moet je bij Lucassen niet aankomen. Volgens hem gaat het namelijk reuze goed met moslims in Nederland. Weliswaar haalt hij in dit stuk de al gemelde Ruud Koopmans aan. Dat doet hij echter alleen om daar X andere studies tegenover te zetten die het werk van Koopmans kennelijk tegenspreken. Dat is een bekende truc. Ga niet in op het argument van je tegenstander. Omring je met X (X = veel) medestanders en doe alsof die tegenstander er helemaal niet is.

Geen bewijs dat Wilders het parlement laat bezetten

Laten we Lucassen nog even aan het woord laten over het verkiezingsprogramma van Wilders: “Nu hoef je niet gelijk een vergelijking met de Kristallnacht te maken (…), maar om te doen alsof ‘een ministerie van Immigratie, Remigratie en De-islamisering’ normaal is, is het andere uiterste.”

Wilders wil zo’n ministerie om verdere immigratie van moslims in Nederland tegen te houden. Dat ministerie zal er natuurlijk nooit komen. Het idee erachter heeft echter weinig met fascisme te maken, zoals Lucassen suggereert. Dat idee is namelijk dat je geen mensen meer in Nederland (en de EU) wilt toelaten die onze rechtsstaat niet wensen te steunen. Het is meer een kwestie van het weren van onwelkome gasten.

Naar mijn idee gaat zijn voorstel te ver (zie boven over ‘selectieve immigratie’), maar het is zeker geen bewijs voor Wilders’ neiging om à la Trump relschoppers op het parlement af te sturen.