Hieronder staat de inhoud van mijn drie blogs in chronologische volgorde, te beginnen met de oudste blogpost. Deze blogs worden onregelmatig aangevuld. Voorheen had ik een blog, getiteld “Over slechte en goede mensen“. Dat blog ging voornamelijk over mensen die, naar mijn idee, op een of andere manier slecht (of zelfs immoreel) gehandeld hadden, dat niet wilden toegeven en er mee weg kwamen. Het ging ook over mensen die met opzet onjuistheden (in het ergste geval leugens) vertelden en er (vaak) ook mee weg kwamen. Er zijn heel veel van dit soort mensen; inderdaad, wij zelf behoren er ook toe. Omdat de slechte mensen blijven komen en gaan, voelt het na een aantal jaren contraproductief aan om er over te blijven schrijven en dus ben ik er mee gestopt. Een aantal slechte mensen wordt echter bijgezet in de blog “Beste slechte mensen“. Nu probeer ik mijn bijdrage te leveren aan het welzijn van deze wereld in de blog “Verbeter de wereld“. 

Blog: over economie & economen

Dit blog gaat over economie en over economen, of mensen die denken dat ze econoom zijn. Hieronder staan de posts opgesomd. Er zijn echter ook een aantal posts die een samenvatting vormen van de colleges die ik in het vak “De economie van de overheid” (public sector economics) heb gegeven aan de Universiiteit van Tilburg. Die vind je hier..

 1. Economen kunnen niet voorspellen (en bankiers ook niet), 6 februari 2013  
 2. Ik ga economie studeren (1969), 9 februari 2013   
 3. De ineenstorting van de huizenmarkt was te voorspellen, 11 februari 2013   
 4. Bas Haring: filosoof in economenland, 16 februari 2013  
 5. Wat voor een wetenschap is economie?, 26 februari 2013   
 6. Het CPB bepaalde de AOW-leeftijd, 12 maart 2013  
 7. Het CPB bepaalt politieke programma’s, 26 maart 2013  
 8. Mijn eerste empirische onderzoek (1976-1978), 26 maart 2013  
 9. Sir Karl Popper, de confirmation bias en het falsificatieprincipe, 30 maart 2013 
 10. Het econometrie-debat tussen John Maynard Keynes en Jan Tinbergen, 3 april 2013 
 11. Over de onvoorspelbaarheid van het leven van de kip (en de financiële markt), 29 mei 2013 
 12. Paul Samuelson (1915-2009): uitvinder van de AOW?, 19 juni 2013  
 13. Mijn tweede baan (1979-1982), 4 augustus 2013  
 14. Albert Jolink: Samuelson versus Taleb is niet Keynes versus Tinbergen, 30 augustus 2013  
 15. Beleidsmakers trekken een lijn door, 21 september 2013 
 16. Hoe economen redeneren I: waarom de EU wel/niet goed voor ons is, 3 oktober 2013 
 17. Hoe economen redeneren II: waarom vrij verkeer goed/slecht voor ons is, 10 oktober 2013 
 18. Hoe economen redeneren III: waarom loonmatiging goed/slecht voor ons is,  12 november 2013
 19. De bankenunie: een trein die niet meer te stoppen is, 13 december 2013 
 20. Migratie als vervanging voor de welvaartsstaat, 19 december 2013 
 21. Adam Smith en de moraal in de economie volgens Tomas Sedlacek, 1 januari 2014 
 22. Peter Nijkamp als economisch onderzoeker, 23 april 2014 
 23. Moeten we langer en harder werken?, 4 juni 2014
 24. Vergrijzing met de constante arrangementen van het CPB, 11 oktober 2014 
 25. Ongelijkheid, herverdeling en geluk, 21 december 2014 
 26. Een gemeenschappelijke munt met een ‘partijdige’ Centrale Bank / Overheid, 30 maart 2015
 27. Pluriforme economie, 17 September 2015 
 28. Is een nationaal zorgfonds beter dan concurrerende zorgverzekeraars?, 17 oktober 2016
 29. Heeft Nederland echt een nationaal zorgfonds nodig?, 23 december 2016
 30. Het CPB lijdt aan AOW-leeftijdskramp, 25 juli 2017
 31. Met quasi-berekeningen schept het CPB een generatiekloof, 4 juni 2018
 32. Ewald Engelen over de economische wetenschap, 22 juni 2018
 33. Thomas Piketty in 2013: kapitalisten worden rijker dankzij r > g, 30 juli 2018 
 34. Waarom groeit een economie?, 31 oktober 2018 
 35. Het ‘spookcijfer’ van premier Rutte dat het pensioenakkoord deed mislukken, 30 november 2018 
 36. Laten we een basisinkomen voor ouderen invoeren, 16 december 2018 
 37. De EU wordt een transferunie, 20 januari 2019  
 38. Bevolkingsgroei: goed of slecht voor de economie?, 23 februari 2019 
 39. Waarom het terecht is boycots van Israël te boycotten, 8 maart 2019 
 40. Moderne monetaire theorie (MMT): actueel (voor de VS) en controversieel, 19 maart 2019 
 41. Waarom leidt decentralisatie van de jeugdzorg tot toenemende uitgaven?, 27 juli 2019
 42. De arme ouderen zijn de dupe van de vergrijzing, 12 oktober 2019
 43. Korten van pensioenuitkeringen: onwenselijk en onnodig, 19 oktober 2019
 44. Jeugdzorg/Intrakoop wil decentralisatie om de omzet, maar centralisatie om de kosten, 28 oktober 2019
 45. Joris Tieleman begrijpt de economische wetenschap (nog) niet, 21 november 2019
 46. Wat doen we voor onze onplaatsbare medemens? (bijstand, basisinkomen, basisbaan of basis-uitzendbureau), 6 februari 2020
 47. Grote projecten als verspilling, 16 maart 2020
 48. Door de corona-crisis had de EU een unie kunnen worden, 12 april 2020
 49. Mag de centrale overheid voorwaarden stellen aan het ontvangen van een uitkering, 9 mei 2020
 50. Merkel/Macron: niet de Alexander Hamiltons van de EU, 27 mei 2020
 51. De falende woningmarkt is te genezen, 2 juli 2020
 52. De verklaring van succes, 3 september 2020
 53. China: liberalisering in een totalitaire staat, 30 oktober 2020
 54. Evaluatie inkoopstrategie van Regio Hart van Brabant, 29 december 2020
 55. Wat doet een gemeente tegen zelfverrijking in Wmo- en jeugdzorg?, 4 februari 2021
 56. Economen rennen weg als Arjen Lubach ze belachelijk maakt, 28 februari 2021
 57. Hoe een zorginstelling zorggeld liet verdwijnen, 19 april 2021
 58. Fantoomgroei is van alle tijden, 16 mei 2021
 59. Fantoomgroei in Geldland, 6 juni 2021
 60. De EU is geen federatie en geen confederatie, 19 augustus 2021
 61. Volgens Jason Hickel is het kapitalisme door geweld ontstaan, 15 november 2021

Blog: verbeter de wereld

 1. Wie verbetert de wereld? Ik niet, 28 juli 2019 
 2. Verbeter de kinderen, 4 augustus 2019 
 3. Maak immigratie selectief, 10 augustus 2019 
 4. Geef het onderwijsbestuur terug aan de werkvloer, 28 augustus 2019 
 5. Maak het internationale recht nationaal, 9 september 2019
 6. Schaf de marktwerking af in de ‘care-zorg’, 23 september 2019
 7. Maak lezing van Averroës verplicht op koranscholen, 5 oktober 2019 
 8. Laat iedereen in Nederland (en de EU) stone coal Engels leren, 2 november 2019
 9. Verbeter Bureau Clara Wichmann, 28 november 2019
 10. Dymph van den Boom kan haar academische ‘slordigheden’ ook toegeven, 19 december 2019
 11. Geef oude hoogleraren een onderwijsaanstelling (ter bescherming van jongeren!), 26 januari 2020
 12. Voer medisch tuchtrecht in voor de zorg, 25 februari 2020
 13. Maak van de corornacrisis geen vluchtelingencrisis in de EU, 21 april 2020
 14. Geef ons goede bestuurders!, 22 mei 2020
 15. Stop met etnisch profileren, 7 juni 2020
 16. Geen excuses voor ‘ons’ slavernijverleden, 13 juli 2020
 17. Leidt kleurenblindheid tot racisme? (ja volgens Robin Diangelo), 16 augustus 2020
 18. Laat het zorgstelsel i(in Drachten) niet aan de maffia, 10 september 2020
 19. Schaf het pgb af (maar niet de zorg), 9 oktober 2020
 20. Red de student met fysiek onderwijs, 18 oktober 2020
 21. Hoe je marktwerking in de zorg (die geen marktwerking is) kunt stoppen, 12 december 2020
 22. Laat gemeenten jaarrekeningen van zorgaanbieders lezen, 9 maart 2021
 23. Versterk de rol van de lokale rekenkamer, 12 april 2021
 24. Laat de VNG ook eens meedenken over problemen jeugdzorg, 13 juni 2021
 25. Stop met insinuaties en misleiding over immigratie, 3 juli 2021
 26. Laat Frontex de grenzen van de EU echt bewaken, 24 juli 2021
 27. Ga er vanuit dat je geen gelijk hebt, 29 juli 2021
 28. Schaf de Europese Raad af, 26 augustus 2021
 29. Voer een vaccinatieplicht in of een hogere zorgpremie voor anti-vaxxers, 11 september 2021
 30. Slecht is beter dan goed, behalve voor ouderen, 1 oktober 2021
 31. Verplichte anticonceptie is niet voor de meiden van Harriet Duurvoort, 11 oktober 2021
 32. Bestrijd zorgfraude op een zinnige manier, 26 november 2021
 33. Wij laten Wim Voermans de rekenkamers zien, 29 november 2021

Blog: de beste slechte mensen

 1. Carolina de Weerth: even slecht als haar leermeester?, 26 augustus 2019 
 2. 41 academici wilden #metoo-censuur op de campus, 3 september 2019 
 3. Piet-Hein Donner: geen verzetsheld, 11 september 2019 
 4. Erik Staal (ex-Vestia): geen welwillende dictator, 23 oktober 2019
 5. Zwarte Piet is dood, leve RoetveegPiet, 24 november 2019
 6. Rob Riemen: zoekt sponsors voor belegen cultuurfilosofie, 6 december 2019
 7. She said Harvey Weinstein, 2 januari 2020
 8. Jelle Brandt Corstius heeft veel aandacht nodig, 10 januari 2020
 9. Was Angela Merkel een goede Europeaan?, 8 maart 2020
 10. Het demasqué van Ronald Plasterk, 2 december 2020
 11. Pieter Omtzigt en de toeslagenaffaire, 31 december 2020
 12. Is Geert Wilders als The Donald?, 28 januari 2021
 13. Thijs Kleinpaste: “Wilders doet aan opruiing”, 7 februari 2021
 14. Zorginstelling huurt advocaat om kritiek te smoren, 14 april 2021
 15. Gerrit Zalm: de Maurice Papon van de bankwereld? 22 april 2021 (aangevulde versie van 24 augustus 2019)
 16. Leo Lucassen: “De toeslagenaffaire was de schuld van Wilders”, 11 mei 2021
 17. Rosanne Hertzberger: verplichte anticonceptie kan niet door Toeslagenaffaire, 17 oktober 2021

Photo by Patrick Tomasso on Unsplash