Hieronder staat de inhoud van mijn drie blogs in chronologische volgorde, te beginnen met de oudste blogpost. Deze blogs worden onregelmatig aangevuld. Voorheen had ik een blog, getiteld “Over slechte en goede mensen“. Dat blog ging voornamelijk over mensen die, naar mijn idee, op een of andere manier slecht (of zelfs immoreel) gehandeld hadden, dat niet wilden toegeven en er mee weg kwamen. Het ging ook over mensen die met opzet onjuistheden (in het ergste geval leugens) vertelden en er (vaak) ook mee weg kwamen. Er zijn heel veel van dit soort mensen; inderdaad, wij zelf behoren er ook toe. Omdat de slechte mensen blijven komen en gaan, voelt het na een aantal jaren contraproductief aan om er over te blijven schrijven en dus ben ik er mee gestopt. Een aantal slechte mensen wordt echter bijgezet in de blog “Beste slechte mensen“. Nu probeer ik mijn bijdrage te leveren aan het welzijn van deze wereld in de blog “Verbeter de wereld“. 

Blog: over economie & economen

Dit blog gaat over economie en over economen, of mensen die denken dat ze econoom zijn. Hieronder staan de posts opgesomd. Er zijn echter ook een aantal posts die een samenvatting vormen van de colleges die ik in het vak “De economie van de overheid” (public sector economics) heb gegeven aan de Universiiteit van Tilburg. Die vind je hier..

 1. Economen kunnen niet voorspellen (en bankiers ook niet), 6 februari 2013  
 2. Ik ga economie studeren (1969), 9 februari 2013   
 3. De ineenstorting van de huizenmarkt was te voorspellen, 11 februari 2013   
 4. Bas Haring: filosoof in economenland, 16 februari 2013  
 5. Wat voor een wetenschap is economie?, 26 februari 2013   
 6. Het CPB bepaalde de AOW-leeftijd, 12 maart 2013  
 7. Het CPB bepaalt politieke programma’s, 26 maart 2013  
 8. Mijn eerste empirische onderzoek (1976-1978), 26 maart 2013  
 9. Sir Karl Popper, de confirmation bias en het falsificatieprincipe, 30 maart 2013 
 10. Het econometrie-debat tussen John Maynard Keynes en Jan Tinbergen, 3 april 2013 
 11. Over de onvoorspelbaarheid van het leven van de kip (en de financiële markt), 29 mei 2013 
 12. Paul Samuelson (1915-2009): uitvinder van de AOW?, 19 juni 2013  
 13. Mijn tweede baan (1979-1982), 4 augustus 2013  
 14. Albert Jolink: Samuelson versus Taleb is niet Keynes versus Tinbergen, 30 augustus 2013  
 15. Beleidsmakers trekken een lijn door, 21 september 2013 
 16. Hoe economen redeneren I: waarom de EU wel/niet goed voor ons is, 3 oktober 2013 
 17. Hoe economen redeneren II: waarom vrij verkeer goed/slecht voor ons is, 10 oktober 2013 
 18. Hoe economen redeneren III: waarom loonmatiging goed/slecht voor ons is,  12 november 2013
 19. De bankenunie: een trein die niet meer te stoppen is, 13 december 2013 
 20. Migratie als vervanging voor de welvaartsstaat, 19 december 2013 
 21. Adam Smith en de moraal in de economie volgens Tomas Sedlacek, 1 januari 2014 
 22. Peter Nijkamp als economisch onderzoeker, 23 april 2014 
 23. Moeten we langer en harder werken?, 4 juni 2014
 24. Vergrijzing met de constante arrangementen van het CPB, 11 oktober 2014 
 25. Ongelijkheid, herverdeling en geluk, 21 december 2014 
 26. Een gemeenschappelijke munt met een ‘partijdige’ Centrale Bank / Overheid, 30 maart 2015
 27. Pluriforme economie, 17 September 2015 
 28. Is een nationaal zorgfonds beter dan concurrerende zorgverzekeraars?, 17 oktober 2016
 29. Heeft Nederland echt een nationaal zorgfonds nodig?, 23 december 2016
 30. Het CPB lijdt aan AOW-leeftijdskramp, 25 juli 2017
 31. Met quasi-berekeningen schept het CPB een generatiekloof, 4 juni 2018
 32. Ewald Engelen over de economische wetenschap, 22 juni 2018
 33. Thomas Piketty in 2013: kapitalisten worden rijker dankzij r > g, 30 juli 2018 
 34. Waarom groeit een economie?, 31 oktober 2018 
 35. Het ‘spookcijfer’ van premier Rutte dat het pensioenakkoord deed mislukken, 30 november 2018 
 36. Laten we een basisinkomen voor ouderen invoeren, 16 december 2018 
 37. De EU wordt een transferunie, 20 januari 2019  
 38. Bevolkingsgroei: goed of slecht voor de economie?, 23 februari 2019 
 39. Waarom het terecht is boycots van Israël te boycotten, 8 maart 2019 
 40. Moderne monetaire theorie (MMT): actueel (voor de VS) en controversieel, 19 maart 2019 
 41. Waarom leidt decentralisatie van de jeugdzorg tot toenemende uitgaven?, 27 juli 2019
 42. De arme ouderen zijn de dupe van de vergrijzing, 12 oktober 2019

Blog: verbeter de wereld

 1. Wie verbetert de wereld? Ik niet, 28 juli 2019 
 2. Verbeter de kinderen, 4 augustus 2019 
 3. Maak immigratie selectief, 10 augustus 2019 
 4. Geef het onderwijsbestuur terug aan de werkvloer, 28 augustus 2019 
 5. Maak het internationale recht nationaal, 9 september 2019
 6. Schaf de marktwerking af in de ‘care-zorg’, 23 september 2019
 7. Maak lezing van Averroës verplicht op koranscholen, 5 oktober 2019 

Blog: de beste slechte mensen

 1. Gerrit Zalm: de Maurice Papon van de bankwereld?, 24 augustus 2019 
 2. Carolina de Weerth: even slecht als haar leermeester?, 26 augustus 2019 
 3. 41 academici wilden #metoo-censuur op de campus, 3 september 2019 
 4. Piet-Hein Donner: geen verzetsheld, 11 september 2019 

Photo by Patrick Tomasso on Unsplash