Hieronder staat de inhoud van mijn vier blogs in chronologische volgorde, te beginnen met de oudste blogpost. Deze blogs worden onregelmatig aangevuld. Voorheen had ik een blog, getiteld “Over slechte en goede mensen“. Dat blog ging voornamelijk over mensen die, naar mijn idee, op een of andere manier slecht (of zelfs immoreel) gehandeld hadden, dat niet wilden toegeven en er mee weg kwamen. Het ging ook over mensen die met opzet onjuistheden (in het ergste geval leugens) vertelden en er (vaak) ook mee weg kwamen. Er zijn heel veel van dit soort mensen; inderdaad, wij zelf behoren er ook toe. Omdat de slechte mensen blijven komen en gaan, voelt het na een aantal jaren contraproductief aan om er over te blijven schrijven en dus ben ik er mee gestopt. Een aantal slechte mensen wordt echter bijgezet in de blog “Beste slechte mensen“. 

Nu probeer ik mijn bijdrage te leveren aan het welzijn van deze wereld in de blog “Verbeter de wereld“. Er is ook een blog, getiteld “Over economie en economen”. Dit blog gaat dus over economie en over economen, of mensen die denken dat ze econoom zijn. Als je meer wilt weten over economie kun je ook de gratis cursus “Economie van de overheid” bestuderen. Dit zijn restanten van mijn onderwijs in de Openbare Financiën aan de Universiteit van Tilburg. Daarnaast kun je ook nog de cursus “De Europese Unie vanuit economisch perspectief” bestuderen. Hier vraag ik wel een bescheiden vergoeding voor van 15 euro.

Tenslotte gaan veel van mijn posts over sociale zaken en vooral zorg. Die passen niet altijd in een van de andere blogs. Daarom is er sinds kort ook een blog “Sociale Zaken & Zorg“.

Hieronder vind je alle blogposts. Per blogpost kun je op de titel klikken, waarna de tekst opduikt in een andere tab.

Blog: Over economie & economen

 1. Economen kunnen niet voorspellen (en bankiers ook niet), 6 februari 2013  
 2. Ik ga economie studeren (1969), 9 februari 2013   
 3. De ineenstorting van de huizenmarkt was te voorspellen, 11 februari 2013   
 4. Bas Haring: filosoof in economenland, 16 februari 2013  
 5. Wat voor een wetenschap is de economische wetenschap?, 26 februari 2013   
 6. Het CPB bepaalde de AOW-leeftijd, 12 maart 2013  
 7. Het CPB bepaalt politieke programma’s, 26 maart 2013  
 8. Mijn eerste empirische onderzoek (1976-1978), 26 maart 2013  
 9. Sir Karl Popper, de confirmation bias en het falsificatieprincipe, 30 maart 2013 
 10. Het econometrie-debat tussen John Maynard Keynes en Jan Tinbergen, 3 april 2013 
 11. Over de onvoorspelbaarheid van het leven van de kip (en de financiële markt), 29 mei 2013 
 12. Paul Samuelson (1915-2009): uitvinder van de AOW?, 19 juni 2013  
 13. Mijn tweede baan (1979-1982), 4 augustus 2013  
 14. Albert Jolink: Samuelson versus Taleb is niet Keynes versus Tinbergen, 30 augustus 2013  
 15. Beleidsmakers trekken een lijn door, 21 september 2013 
 16. Hoe economen redeneren I: waarom de EU wel/niet goed voor ons is, 3 oktober 2013 
 17. Hoe economen redeneren II: waarom vrij verkeer goed/slecht voor ons is, 10 oktober 2013 
 18. Hoe economen redeneren III: waarom loonmatiging goed/slecht voor ons is,  12 november 2013
 19. De bankenunie: een trein die niet meer te stoppen is, 13 december 2013 
 20. Migratie als vervanging voor de welvaartsstaat, 19 december 2013 
 21. Adam Smith en de moraal in de economie volgens Tomas Sedlacek, 1 januari 2014 
 22. Peter Nijkamp als economisch onderzoeker, 23 april 2014 
 23. Moeten we langer en harder werken?, 4 juni 2014
 24. De vergrijzingsstudies van het CPB tegen de AOW, 11 oktober 2014 
 25. Ongelijkheid, herverdeling en geluk, 21 december 2014 
 26. Een gemeenschappelijke munt met een ‘partijdige’ Centrale Bank / Overheid, 30 maart 2015
 27. Pluriforme economie, 17 september 2015 
 28. Het CPB lijdt aan AOW-leeftijdskramp, 25 juli 2017
 29. Met quasi-berekeningen schept het CPB een generatiekloof, 4 juni 2018
 30. Ewald Engelen over de economische wetenschap, 22 juni 2018
 31. Thomas Piketty in 2013: kapitalisten worden rijker dankzij r > g, 30 juli 2018 
 32. Waarom is er economische groei?, 31 oktober 2018 
 33. Het ‘spookcijfer’ van premier Rutte dat het pensioenakkoord deed mislukken, 30 november 2018 
 34. Laten we een basisinkomen voor ouderen invoeren, 16 december 2018 
 35. De EU wordt een transferunie, 20 januari 2019  
 36. Bevolkingsgroei: goed of slecht voor de economie?, 23 februari 2019 
 37. Waarom het terecht is boycots van Israël te boycotten, 8 maart 2019 
 38. Moderne monetaire theorie (MMT): actueel (voor de VS) en controversieel, 19 maart 2019 
 39. De arme ouderen zijn de dupe van de vergrijzing, 12 oktober 2019
 40. Korten van pensioenuitkeringen: onwenselijk en onnodig, 19 oktober 2019
 41. Joris Tieleman begrijpt de economische wetenschap (nog) niet, 21 november 2019
 42. Wat doen we voor onze onplaatsbare medemens? (bijstand, basisinkomen, basisbaan of basis-uitzendbureau), 6 februari 2020
 43. Grote projecten als verspilling, 16 maart 2020
 44. Door de corona-crisis had de EU een unie kunnen worden, 12 april 2020
 45. Mag de centrale overheid voorwaarden stellen aan het ontvangen van een uitkering, 9 mei 2020
 46. Merkel/Macron: niet de Alexander Hamiltons van de EU, 27 mei 2020
 47. De falende woningmarkt is te genezen, 2 juli 2020
 48. De verklaring van succes, 3 september 2020
 49. China: liberalisering in een totalitaire staat, 30 oktober 2020
 50. Evaluatie inkoopstrategie van Regio Hart van Brabant, 29 december 2020
 51. Economen rennen weg als Arjen Lubach ze belachelijk maakt, 28 februari 2021
 52. Fantoomgroei is van alle tijden, 16 mei 2021
 53. Fantoomgroei in Geldland, 6 juni 2021
 54. De EU is geen federatie en geen confederatie, 19 augustus 2021
 55. Volgens Jason Hickel is het kapitalisme door geweld ontstaan, 15 november 2021
 56. De ontkoppeling van de AOW is geen misverstand, 31 januari 2022
 57. Hugo de Jonge gaat in de bouw de regie pakken, 26 februari 2022
 58. Immigratie kan de vergrijzing stoppen zonder ‘explosies’, 17 juni 2022
 59. Renovatie voor (koop)woningmarkt: oude wijn?, 21 juni 2022
 60. Het boek “Neoliberalisme” slaat vele planken mis, 27 juli 2022
 61. Het naoorlogse beleid was nauwelijks neoliberaal, 5 augustus 2022
 62. Vrije artsenkeuze is slecht voor burgers, 28 augustus 2022
 63. De AOW-uitkering mag best hoger zijn dan de bijstand, 13 oktober 2022
 64. De ouderen hebben nauwelijks politieke macht, 24 oktober 2022
 65. Het nut van de academische econoom, 14 november 2022
 66. Nieuw pensioenstelsel: sprong in een niet-solidair duister, 17 december 2022
 67. Er is weinig mis met de neoklassieke economische theorie, 4 januari 2023
 68. De armoedemeting is een black box, 26 februari 2023
 69. Joost Eerdmans (JA21): behandeling asielaanvragen buiten de EU, 8 maart 2023
 70. Heeft Lans Bovenberg de maatschappij een dienst bewezen?, 20 maart 2023
 71. Eerste Kamer: geloof de valse verhalen over het huidige pensioenstelsel niet, 26 maart 2023
 72. Over de effecten van arbeids- en asielmigratie, 23 april 2023
 73. Recht op asiel is geen absoluut recht, 24 april 2023
 74. Schaf de asielprocedure maar af, 15 mei 2023
 75. Hoe het ABP met halve (on)waarheden informatie geeft over het nieuwe pensioenstelsel, 27 mei 2023
 76. De Volkskrant misleidt zijn (trouwe) lezers over het nieuwe pensioenstelsel, 17 juni 2023
 77. Bij het afscheid van speltheoreticus, econoom en beleidsadviseur Eric van Damme, 7 juli 2023
 78. De rode lijn van de ChristenUnie (CU) is niet erg recht, 12 juli 2023
 79. De burgers van China zullen hoogstens de helft verdienen van wat VS-burgers verdienen, 21 juli 2023
 80. Waarom (en hoe) in het vrouwenvoetbal meer betaald moet worden, 7 augustus 2023
 81. De oplossing van armoede: “Geen gezeik, iedereen rijk”?, 28 augustus 2023
 82. Doorrekening met het CPB: lastenverlichting en armoedebestrijding zijn een economische ramp, 10 september 2023
 83. De aanzuigende werking van asielbeleid is er niet (volgens Verwey-Jonker dan), 14 september 2023
 84. Weg met de toeslagen (maar vandaag nog niet), 23 september 2023
 85. Lekker: uitkeringen verhogen op andermans kosten, 7 oktober 2023
 86. Toeslagen weg, belastingtarieven verminkt, 20 oktober 2023
 87. Forum voor Democratie (FvD) presenteert kosten van immigratie die niet te checken zijn, 24 oktober 2023
 88. Bepaalt Arjan Vliegenthart (SP, Nibud) hoe arm we zijn?, 8 november 2023
 89. Pieter Omtzigt en de bestaanszekerheid van arme ouderen, 13 november 2023
 90. Blijft er een prikkel om te werken als we genereus armoede uitbannen?, 20 november 2023
 91. Afschaffen eigen risico in basisverzekering kan 10 miljard euro per jaar kosten, 9 januari 2024
 92. Prof. Fauser wil meer Nederlandse kinderen en meer legale migratie, 13 januari 2024
 93. Patrick Fey (CNV) begrijpt het oude (en nieuwe) pensioenstelsel (hopelijk) niet, 24 januari 2024
 94. Pas alsnog de indexering van pensioenen toe, 10 maart 2024
 95. Was Hein de Haas wel politiek neutraal over asiel aan de formatietafel?, 23 april 2024
 96. Geert Wilders gaat vol op het orgel over asielzoekers, 29 april 2024

Blog: Sociale Zaken & Zorg

 1. Is een nationaal zorgfonds beter dan concurrerende zorgverzekeraars?, 17 oktober 2016
 2. Heeft Nederland echt een nationaal zorgfonds nodig?, 23 december 2016
 3. Waarom leidt decentralisatie van de jeugdzorg tot toenemende uitgaven?, 27 juli 2019
 4. Schaf de marktwerking af in de ‘care-zorg’, 23 september 2019
 5. Jeugdzorg/Intrakoop wil decentralisatie om de omzet, maar centralisatie om de kosten, 28 oktober 2019
 6. Laat het zorgstelsel i(in Drachten) niet aan de maffia, 10 september 2020
 7. Schaf het pgb af (maar niet de zorg), 9 oktober 2020
 8. Hoe je marktwerking in de zorg (die geen marktwerking is) kunt stoppen, 12 december 2020
 9. Wat doet een gemeente tegen zelfverrijking in Wmo- en jeugdzorg? 4 februari 2021
 10. Laat gemeenten jaarrekeningen van zorgaanbieders lezen, 9 maart 2021
 11. Hoe een zorginstelling zorggeld liet verdwijnen, 19 april 2021
 12. Laat de VNG ook eens meedenken over problemen jeugdzorg, 13 juni 2021
 13. Bestrijd zorgfraude op een zinnige manier, 26 november 2021
 14. Het pgb kan toch echt beter worden afgeschaft, 3 mei 2022
 15. Haal de jeugdzorg weg bij de huisartsen, 22 augustus 2022
 16. Laat de commissie Sint afmeren bij de regering, 31 oktober 2022
 17. Laat de regering de SER niet volgen in de jeugdzorg, 7 november 2022
 18. Help ook eens mee met de hervorming van de jeugdzorg, Maaike van der Aar (FNV), 25 december 2022
 19. Jeugdhulp wordt effectiever door niet direct hulp te bieden, 31 januari 2023
 20. Gemeenteraden kunnen de kwaliteit van de jeugdhulp verbeteren (door te bezuinigen), 7 februari 2023
 21. Micha de Winter droomt van een dure jeugdzorg, 21 februari 2023
 22. Alfred Groenen wil massaclaim op de jeugdzorg, 12 maart 2023
 23. Hoe de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) weet wat complexe zorg is, 6 april 2023
 24. Behandelaren in de jeugdzorg: er is geen lichte zorg, 12 april 2023
 25. Waarom het parlement de jeugdhulpplicht moet beperken, 29 april 2023
 26. Wilbert van Rooij (psychiater) speelt op de man, 11 mei 2023
 27. LinkedIn na 20 jaar: soundbites over jeugdhulp, 12 juni 2023
 28. Nogmaals: lichte versus zware zorg in de jeugdhulp, 21 juni 2023
 29. Waarom Lilian Marijnissen marktwerking in de zorg nauwelijks bestrijdt, 16 november 2023
 30. Wie wil er geen ‘gratis’ huishoudelijke hulp van de gemeente?, 3 februari 2024

Blog: Verbeter de wereld

 1. Wie verbetert de wereld? Ik niet, 28 juli 2019 
 2. Verbeter de kinderen, 4 augustus 2019 
 3. Maak immigratie selectief, 10 augustus 2019 
 4. Geef het onderwijsbestuur terug aan de werkvloer, 28 augustus 2019 
 5. Maak het internationale recht nationaal, 9 september 2019
 6. Maak lezing van Averroës verplicht op koranscholen, 5 oktober 2019 
 7. Laat iedereen in Nederland (en de EU) stone coal Engels leren, 2 november 2019
 8. Verbeter Bureau Clara Wichmann, 28 november 2019
 9. Dymph van den Boom kan haar academische ‘slordigheden’ ook toegeven, 19 december 2019
 10. Geef oude hoogleraren een onderwijsaanstelling (ter bescherming van jongeren!), 26 januari 2020
 11. Voer medisch tuchtrecht in voor de zorg, 25 februari 2020
 12. Maak van de corornacrisis geen vluchtelingencrisis in de EU, 21 april 2020
 13. Geef ons goede bestuurders!, 22 mei 2020
 14. Stop met etnisch profileren, 7 juni 2020
 15. Geen excuses voor ‘ons’ slavernijverleden, 13 juli 2020
 16. Leidt kleurenblindheid tot racisme? (ja volgens Robin Diangelo), 16 augustus 2020
 17. Red de student met fysiek onderwijs, 18 oktober 2020
 18. Versterk de rol van de lokale rekenkamer, 12 april 2021
 19. Stop met insinuaties en misleiding over immigratie, 3 juli 2021
 20. Laat Frontex de grenzen van de EU echt bewaken, 24 juli 2021
 21. Ga er vanuit dat je geen gelijk hebt, 29 juli 2021
 22. Schaf de Europese Raad af, 26 augustus 2021
 23. Voer een vaccinatieplicht in of een hogere zorgpremie voor anti-vaxxers, 11 september 2021
 24. Slecht is beter dan goed, behalve voor ouderen, 1 oktober 2021
 25. Verplichte anticonceptie is niet voor de meiden van Harriet Duurvoort, 11 oktober 2021
 26. Wij laten Wim Voermans de rekenkamers zien, 29 november 2021
 27. Is de uitroep ‘niet-westerse migrant’ beledigend?, 11 januari 2022
 28. Geef christenen niet het ‘grondrecht’ anderen te besmetten, 7 februari 2022
 29. Leo Lucassen’s ‘feitencheck’ over asiel toont, 10 maart 2022
 30. Bedenk dat vrouwen ook wel eens dader zijn, 22 juli 2022
 31. Heeft Ernst Hirsch-Ballin de wereld verbeterd?, 15 augustus 2022
 32. Lidstaten bepalen zelf het aantal statushouders, 26 augustus 2022
 33. Nederland is Vol (houen zo), 22 september 2022
 34. De doodstraf bracht de mensheid veel goeds, 30 september 2022
 35. Los de asielcrisis niet op bij de gemeenten maar bij de EU, 20 oktober 2022
 36. Matthijs van Nieuwkerk: ga niet door, 21 november 2022
 37. Red jonge Europese moslima’s van onderdrukking, 28 november 2022
 38. Geef minima een gratis lot voor de Postcodeloterij, 10 januari 2023
 39. Laat Leo Lucassen het belang van Nederlanders meewegen bij de opvang van vluchtelingen, 19 januari 2023
 40. IND-medewerker Thomas Huttinga kan beter politicus worden, 24 januari 2023
 41. Hoe de overheid het jeugdtrauma van Tim ‘S Jongers had kunnen voorkomen, 13 februari 2023
 42. Hoe we betere bestuurders dan bij Fontys krijgen, 3 maart 2023
 43. Dialoog met dictatuur China is gewenst (volgens sommigen), 17 mei 2023
 44. Herbronning bij het CDA: Oude wijn in oude zakken?, 19 augustus 2023
 45. Waarom niet elke vluchteling onze empathie krijgt, 2 oktober 2023
 46. De Koran (en de bijbel) zijn in strijd met de Grondwet; schaf daarom bijzonder onderwijs af, 7 december 2023
 47. Geert Wilders en Pieter Omtzigt hoeven niet te kwartetten met de Grondwet, 16 december 2023
 48. Laten we Ramsey Nasr context geven over vluchtelingen in de EU en het Midden-Oosten, 29 december 2023
 49. Liever Geert Wilders dan Pieter Omtzigt in de regering, 14 februari 2024
 50. Geef ons beter toezicht in de publieke sector, 8 april 2024
 51. Laat Amnesty zich niet met het asielbeleid van de EU bemoeien, 10 april 2024
 52. Laat de NPO blijven (met twee zenders), 17 april 2024
 53. Waarom het matriarchaat verdwijnt, 21 mei 2024

Blog: De beste slechte mensen

 1. Carolina de Weerth: even slecht als haar leermeester?, 26 augustus 2019 
 2. 41 academici wilden #metoo-censuur op de campus, 3 september 2019 
 3. Piet-Hein Donner: geen verzetsheld, 11 september 2019 
 4. Erik Staal (ex-Vestia): geen welwillende dictator, 23 oktober 2019
 5. Zwarte Piet is dood, leve RoetveegPiet, 24 november 2019
 6. Rob Riemen: zoekt sponsors voor belegen cultuurfilosofie, 6 december 2019
 7. She said Harvey Weinstein, 2 januari 2020
 8. Jelle Brandt Corstius heeft veel aandacht nodig, 10 januari 2020
 9. Was Angela Merkel een goede Europeaan?, 8 maart 2020
 10. Het demasqué van Ronald Plasterk, 2 december 2020
 11. Pieter Omtzigt en de toeslagenaffaire, 31 december 2020
 12. Is Geert Wilders als The Donald?, 28 januari 2021
 13. Thijs Kleinpaste: “Wilders doet aan opruiing”, 7 februari 2021
 14. Zorginstelling huurt advocaat om kritiek te smoren, 14 april 2021
 15. Gerrit Zalm: de Maurice Papon van de bankwereld? 22 april 2021 (aangevulde versie van 24 augustus 2019)
 16. Leo Lucassen: “De toeslagenaffaire was de schuld van Wilders”, 11 mei 2021
 17. Rosanne Hertzberger: verplichte anticonceptie kan niet door Toeslagenaffaire, 17 oktober 2021
 18. Waarom wij Maarten van Rossem blijven doorspoelen, 28 februari 2022
 19. Is FvD van Thierry Baudet voor Democratie of voor Dictatuur à la Vladimir Poetin?, 22 maart 2022
 20. Beatrice de Graaf: van terreurexpert naar plagiaatpleger?, 19 april 2022
 21. 300 wetenschappers schieten met kanon op parlementaire mug, 6 juni 2022
 22. Ombudsman NPO geeft onjuiste informatie over Ongehoord Nederland (ON), 13 juni 2022
 23. Als Leo Lucassen informatie geeft over asiel wordt de boze burger nog bozer, 6 september 2022
 24. Is een anti-Zwarte-Piet demonstratie tegen gekkies ook een grondrecht?, 25 november 2022
 25. De recidive van Corine de Ruiter, 7 december 2022
 26. Khadija Arib is het slachtoffer van a-democratische potentaten, 10 december 2022
 27. Khadija Arib is ook het slachtoffer van Jesse Frederik, 14 december 2022
 28. Jan de Quay en Peter Rehwinkel: geen helden tijdens watersnoodramp, 2 februari 2023
 29. Alfred Groenen vecht zich door twee vechtscheidingen, 17 maart 2023
 30. Guusje ter Horst is voor karretjes te spannen, 26 juni 2023
 31. Khadija Arib moet hangen (onschuldig of niet), 18 juli 2023
 32. Theo Maassen las zich slecht in over de ‘affaire Khadija Arib’, 15 augustus 2023
 33. Arabieren in Palestina weigerden (te) lang een 2-staten oplossing, 11 oktober 2023
 34. De Palestijnse Arabieren hebben geweld tegen Israël nooit afgezworen, 18 oktober 2023
 35. Frans Timmermans zakt door vloer in het eerste verkiezingsdebat, 26 oktober 2023
 36. Onderzoek over Khadija Arib suggereert veel, maar bewijst niets, 1 november 2023
 37. Internationaal recht is voor opportunisten, 18 november 2023
 38. Links groef zijn eigen electorale graf (en de VVD inmiddels ook), 25 november 2023
 39. Wie is als The Donald: Wilders of Timmermans?, 29 november 2023
 40. Hoe ‘staatsrechtelijk’ correct was Kees van der Staaij (SGP)?, 9 december 2023
 41. Expertise van Bas Bijlsma: Geert Wilders bashen, 22 december 2023
 42. Hoe Mark Rutte de VVD wist te splijten met de spreidingswet, 19 januari 2024
 43. Dries van Agt (1931-2024): niet alle terroristen zijn terroristen, 11 februari 2024
 44. Revolutie van ambtenaren op ministeries, 16 februari 2024
 45. J’accuse Angélique Eijpe: zij wil ‘genocide’ op Israël(iërs), 20 februari 2024
 46. Michiel Bot wil extreem-linkse denkpolitie op de universiteit, 27 februari 2024
 47. Mag Jodin Lenny Kuhr soms ook nog straffeloos verkracht worden?, 27 maart 2024
 48. Nog even en Hamas neemt onze academies over, 30 maart 2024
 49. Waarom Mohammed Benzakour de nazi-doden niet wil herdenken, 3 mei 2024
 50. Pro-Palestijnse studentenprotesten als epidemie, 12 mei 2024
 51. Heeft Geert Wilders alle zonden van Ronald Plasterk vergeven?, 16 mei 2024
 52. Gaan we Kees van der Staaij ook cancelen?, 27 mei 2024

Photo by Patrick Tomasso on Unsplash