We herinneren ons natuurlijk nog heel goed dat toen Geert Wilders’ PVV met overmacht de Tweede-Kamerverkiezingen had gewonnen, Frans Timmermans (GL/PvdA) die overwinning direct als een aanval op de rechtsstaat begon uit te leggen. Net als ex-president Donald Trump op 6 januari 2021 slaagde hij er vervolgens in zijn aanhangers te mobiliseren. Zo was er vrijwel direct na de verkiezingen een demonstratie tegen de verkiezingsuitslag in Utrecht, georganiseerd door lokale GL/PvdA-politici. Die demonstranten vonden kennelijk de stem van 2,5 miljoen PVV-kiezers beneden peil. Timmermans ging gelukkig niet zo ver als Trump door ook de uitslag van de verkiezingen te ontkennen, maar het scheelde niet veel.

Hoe Bas Bijlsma Wilders zwart maakt  

Bas Bijlsma; Bron: commons.wikimedia.org

Maar het bashen van Wilders door zijn partijgenoten gaat gewoon verder. In de linkse kranten wemelt het op de opiniepagina’s van de aanvallen onder de gordel op hem. Het absolute dieptepunt was wel het opiniestuk van Bas Bijlsma op 18 december. Deze Bas Bijlsma stond nummer 47 op de kandidatenlijst van GL/PvdA. Hij noemt zich, curieus genoeg, “expert in vroegtijdig herkennen van geweldsrisico’s en democratisch verval”. 

Hij is kennelijk geen expert in het vroegtijdig herkennen van het verval van linkse partijen. Dat was anders nogal eenvoudig geweest, zoals wij eerder aangaven. De linkse partijen hoefden alleen maar aan te voelen dat een overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking genoeg heeft van de ongelimiteerde immigratie van vooral asielzoekers. Dat voelden die partijen, inclusief Bijlsma, echter niet aan, met het marginaliseren van links in de Kamer als gevolg. Het tekent de elitaire positie die linkse partijen inmiddels in Nederland innemen. Daar komen we zo dadelijk op terug.

Bas Bijlsma dus. Laten we eens wat stijlbloempjes uit zijn stuk citeren voor diegenen die mijn krant niet lezen:

“De geschiedenis leert dat uitgesproken antidemocraten zoals Wilders direct beginnen de democratie te ontmantelen zodra ze aan de macht komen. Of ze nou veinsden milder te zijn of niet. Er rest democraten in Nederland, op links én rechts, dus slechts één opdracht: Wilders en de PVV buiten de macht houden en zo onze democratie beschermen.”

Bas Bijlsma op 18 december 2023

Wilders over het nepparlement

Dit is een nepparlement Bron: nos.nl

De logica van Bas Bijlsma is dus dat om de democratie te behouden, je de democratie eerst moet vernietigen, namelijk door Wilders uit te schakelen. Hoe weet Bijlsma zo zeker dat Wilders de democratie zal ontmantelen zodra hij aan de macht is? Simpel: heeft Wilders niet gezegd dat de Tweede Kamer een nepparlement is? Zeker heeft hij dat gezegd, maar Bijlsma begrijpt niet waarom hij dat gezegd heeft. Wij begrijpen het wel en wij hebben dat al eerder uitgelegd. We leggen het nogmaals uit. Wilders vond dat het parlement niet deed wat de meerderheid van de kiezers vond, namelijk dat het opnemen van asielzoekers in Nederland beperkt moet worden.

Het was in de tijd (2015) dat kiezers zich in hun stem voor een politieke partij (nog) niet voornamelijk door hun opvatting over migratie lieten leiden. Wij hebben nu eenmaal geen directe democratie waarbij burgers over aparte onderwerpen hun stem kunnen uitbrengen. Onze representatieve democratie is daarom in zoverre nep dat wat een meerderheid van de bevolking vindt, toch geen uitdrukking in het parlement hoeft te krijgen. Inmiddels zijn de effecten van migratie evident voor de meeste kiezers. Het gevolg is dat kiezers zich bij de laatste verkiezingen wel hebben laten leiden door hun opvattingen over migratie, in het bijzonder asielbeleid. Wilders zal het parlement wat de opvattingen over migratie betreft, niet gauw weer een nepparlement noemen.

Wilders’ minachting voor de rechterlijke macht …

Laten we het dan hebben over de minachting van Wilders voor de rechtsstaat die Bijlsma noemt:

“Zijn [HV: dus Wilders’] veroordeling door de Hoge Raad voor groepsbelediging − naar aanleiding van zijn ‘minder-Marokkanen’-uitspraak − noemde hij een schandvlek voor de rechtsstaat.”

Bas Bijlsma op 18 december 2023

Voor de jongeren onder ons, laten we nog even herhalen over welke uitspraak het hier gaat. Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 liet Wilders een zaal met PVV-aanhangers in Den Haag “minder, minder” scanderen op zijn retorische vraag of er meer of minder Marokkanen in de stad moesten zijn. Vervolgens ontstond er een enorme anti-Wilders hysterie in Nederland. Met tientallen tegelijk ging men aangifte tegen hem doen. Het aantal aangiftes was op een gegeven moment opgelopen tot meer dan 6.000. Die aangiftes leidden uiteindelijk dus tot een veroordeling, tot aan de hoogste rechtelijke instantie toe.

Dat Wilders ontstemd was over deze veroordeling – overigens zonder strafoplegging – kun je niet fraai noemen. Maar er zijn twee argumenten die zijn ergernis over de veroordeling begrijpelijk maken. Op de eerste plaats, zoals wikipedia meldt, bedoelde hij in eerste instantie dat hij uitsluitend criminele Marokkanen wilde uitzetten. Maar omdat hij ook een asielstop wilde (toen al, in 2014) kwam zijn minder-Marokkanen-uitspraak gewoon neer op het verwoorden van dat voor de PVV belangrijkste programmapunt.

… omdat justitie met twee maten meet

Op de tweede plaats leek het er destijds op dat er met twee maten werd gemeten. Dat bleek bijvoorbeeld uit de reactie van de toenmalige Haagse burgemeester Jozias van Aartsen (VVD). Van Aartsen was – naar eigen zeggen, zie hieronder – degene geweest die Wilders uit de VVD-fractie in de Tweede Kamer had gezet. Dus, een grote vriend van Wilders was hij niet. Na het “minder, minder” incident beweerde Van Aartsen dat Wilders zijn morele kompas kwijt was. Het volgende citaat had zo van onze Bas Bijlsma afkomstig kunnen zijn:

Jozias van Aartsen; Bron: commons.wikimedia.org

“Als burgemeester sta ik voor de beginselen van de democratie en de rechtsstaat, ook in deze stad. Datgene wat hij [HV: Wilders] deze week zei in Den Haag, staat haaks op de beginselen van democratie en de rechtsstaat waar een burgemeester in een stad voor moet staan. (…) Er is de afgelopen jaren te lichtzinnig met deze politicus omgegaan. Ik ken Wilders goed. Ik heb hem destijds als fractievoorzitter van de VVD de partij uitgewerkt. Daar had ik hele goede redenen voor. Ik hoop dat er een verandering komt in die lichtzinnigheid.”

Jozias van Aartsen op omroepwest.nl, 21 maart 2014

Maar toen werd het zomer en 24 juli 2014, de MH17 was een week eerder neergehaald en Nederlandse moslims, aanhangers van de Islamitische Staat voor Irak en Syrië, gingen in de Haagse Schilderswijk protesteren tegen de zoveelste Gazaoorlog. Er werd opgeroepen om Joden te gaan vermoorden en er werden Nederlandse journalisten bedreigd. Van Aartsen was toen op een welverdiende vakantie. Wat zei zijn woordvoerder, met het morele kompas van Van Aartsen in de hand? Omdat er geen arrestaties waren verricht, waren er kennelijk geen strafbare grenzen overschreden. Volgens het morele kompas van burgemeester Van Aartsen mocht je in Nederland niet om minder Marokkanen roepen, maar wel oproepen om Joden te vermoorden.

Partij van de Elite in plaats van PvdA

De voorgaande informatie past natuurlijk niet bij het bashen van Wilders door expert Bijlsma. Hij is waarschijnlijk ook te elitair om überhaupt Wilders te willen verdedigen. Hij spreekt niet de taal van de arbeider die toch in de A van de PvdA(rbeid) verborgen zit. Dat blijkt ook uit de resultaten van het Nationaal KiezersOnderzoek (NKO) die recent werden gepubliceerd. Vooral interessant is de volgende bevinding:

“Om het stemmen van de arbeidersklasse in langjarig perspectief te plaatsen: nog nooit stemde zo’n klein deel van de arbeiders op de linkse partijen GroenLinks/PvdA en SP.  (…) In 2021 behaalden de nationalistische partijen (PVV, Forum voor Democratie en JA21) voor het eerst meer stemmen van de arbeiders dan de linkse partijen. In 2023 doen ze dat nog veel overtuigender met bijna 40% van de zelf-identificerende arbeiders die op deze partijen stemden.”

Bron: NKO, 21 december 2023

De linkse partijen zijn de steun van de arbeidende klasse aan het kwijtraken. Bij de laatste Kamerverkiezingen stemde nog maar 11 procent van de arbeiders links (SP,GL/PvdA), terwijl maar liefst 40 procent van hen stemde op wat het NKO de nationalistische partijen noemt. Het is, kennelijk, vooral de hoopopgeleide elite die nog links stemt. Dat is de groep die het minst last heeft van migratie en makkelijk praten heeft over “fatsoenlijke omgang met vluchtelingen”.

Wat echter vooral heel erg duidelijk is geworden is dat door deze elitaire opstelling de linkse partijen geen claim op regeringsdeelname meer kunnen leggen. Misschien hopen mensen als Bas Bijlsma dat met stoten onder de gordel coalitiebesprekingen zonder links alsnog mislukken. Dan kunnen linkse partijen met hun 46 zetels in de Tweede Kamer toch nog bij de onderhandelingstafel aansluiten. Dan zullen ze wel heel veel water bij de wijn moeten doen om tot een akkoord te komen, want bij nieuwe verkiezingen zou de PVV wel eens heel groot kunnen worden.


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.