Welkom bij deze minicursus

Leuk dat je overweegt deze cursus over de Europese Unie (EU) tot je te nemen. Deze cursus geeft aan hoe je vanuit economisch perspectief over unies in het algemeen en de EU in het bijzonder kunt nadenken. Wanneer kun je verwachten dat een unie succesvol is en wanneer ligt desintegratie op de loer? Niet zo verwonderlijk misschien dat er op een of andere manier sprake moet zijn van gedeelde waarden tussen de burgers van de unie, wil een unie succesvol zijn.

Wat is de inhoud van de cursus?

De cursus bestaat uit een zestal collegeteksten. De teksten worden onderbroken door videopresentaties die een verdieping van de stof beogen te geven. Voor het begrip van deze verdieping kan het, desgewenst, handig zijn om eerst een bijgeleverde tekst over basiskennis van de economische theorie tot je te nemen.

De eerste collegetekst, college 0, bevat een inleiding tot de cursus. Daarna volgen twee colleges waarin vanuit een algemeen perspectief naar de werking van unies wordt gekeken. Eerst wordt besproken wanneer het voor een potentiële lidstaat aantrekkelijk is toe te treden tot een unie. Daarna gaat het om de vraag welke beleidstaken in een unie voorbehouden moeten blijven aan de lidstaten van de unie en welke beleidstaken beter door een centraal orgaan van de unie kunnen worden uitgevoerd. Na de behandeling van deze algemene principes volgen twee colleges waarin die principes worden toegepast op twee beleidsterreinen, namelijk migratie- en belastingbeleid. College 5 is een epiloog bij de cursus.

Het programma is dus als volgt:

 • College 0: Inleiding tot de mini-cursus “De Europese Unie (EU) vanuit economisch perspectief”
 • College 1: Hoe economische en politieke unies ontstaan
  • 0. Inleiding
  • 1. Wat bepaalt de kracht van een unie?
  • 2. Wanneer wil een land lid worden van een unie? (hogere effectiviteit en lagere kosten)
  • 3. Wordt de EU een waardengemeenschap?
  • 4. Wanneer wil een land lid worden van een unie (bescherming tegen risico’s)
  • 5. Epiloog
 • College 2: Welke taken zijn voor de lidstaten en welke voor de (Europese) unie?
  • 0. Inleiding
  • 1. Centralisatie versus decentralisatie: definities en overwegingen
  • 2. De ‘optimale’ mate van centralisatie
  • 3. Zijn mengvormen van centralisatie en decentralisatie levensvatbaar?
  • 4. De mate van centralisatie in de EU
  • 5. Het besluitvormingsproces in de EU
  • 6. Het effect van nationale verkiezingen op de EU
  • 7. Epiloog
 • College 3: Migratie in en naar een Unie: winnaars en verliezers
  • 0. Inleiding
  • 1. Interne migratie en de inkomensverdeling
  • 2. Interne migratie en het stelsel van sociale zekerheid
  • 3. Conclusie over interne migratie
  • 4. Migratie van buiten de unie: asielbeleid
  • 5. Epiloog
 • College 4: Belastingconcurrentie
  • 0. Inleiding
  • 1. Belastingconcurrentie door belastingparadijzen
  • 2. Belastingconcurrentie om bedrijven
  • 3. Epiloog
 • College 5: Epiloog bij de mini-cursus “De Europese Unie (EU) vanuit economisch perspectief”
 • Bijlage: basiskennis economische theorie

Naast deze lesstof is er ook oefenstof. Per hoofdstuk zijn er twee open vragen waarmee je een beetje met de theorie kunt exerceren. Voor deze opgaven is het handig als je een eenvoudige grafiek kunt interpreteren en als je een klein beetje kunt rekenen. Het is met name handig als je oppervlakten onder rechte lijnen kunt berekenen. Na iedere opdracht is er echter een video waarin het antwoord wordt gegeven en de eventuele berekeningen worden voorgedaan. Bovendien kun je ook nog de bijlage met basiskennis raadplegen om je kennis, indien gewenst, op te frissen. Uiteraard is het aan te raden eerst zelf een poging te doen tot een antwoord te komen. Als dat niet gelukt is en je de video hebt moeten raadplegen voor het antwoord, raad ik aan de opdracht later nog eens te proberen. Je zult zien dat het ook dan nog leerzaam kan zijn een opdracht te maken.

Hoe de stof te bestuderen?

Dit is een minicursus. Desondanks wordt er in de inhoudelijke colleges 1 tot en met 4 veel feitelijke en economische-theoretische informatie gegeven. Daarom is het wellicht aan te raden om de colleges in stukjes en beetjes tot je te nemen. Gelukkig is het goed mogelijk de colleges in stukken te hakken. De collegetekst vanaf een videopresentatie tot en met de volgende videopresentatie staat meestal redelijk tot goed op zichzelf. De lezer die de colleges in aparte brokken wil bestuderen, kan dus van videopresentatie tot videopresentatie de colleges doorgaan.

Daarnaast kun je door de opgaven te maken sommige onderdelen van de stof wellicht beter begrijpen.

Hoe krijg je toegang tot deze minicursus?

Van de vijf teksten (“colleges”) met videopresentaties zijn de eerste twee college’s, college 0 en college 1, gratis te downloaden door te klikken op de betreffende groene link in het boven gegeven programma. College 5, de epiloog, is op dezelfde manier ook gratis te downloaden, maar voor de colleges 2 tot en met 4 en voor de tekst over basiskennis economische theorie wordt in totaal 15 euro gevraagd. Dat geldt dan weer niet als je bereid bent voor minstens twee van de colleges 1 tot en met 4 een evaluatie aan mij te doen toekomen. In dat geval betaal je 10 euro. Wil je de cursus tot het eind volgen, meld je dan aan voor de cursus door onderstaand formulier in te vullen en te versturen. Dan ontvang je, via het opgegeven e-mailadres verdere instructies over hoe te betalen en hoe je toegang tot de cursus krijgt. Als je bereid bent evaluaties te geven, dan kun je de evaluatieformulieren hier downloaden. Geef dan in het bericht hieronder aan dat je wilt evalueren.

Meer weten?

Behalve deze cursus, kun je ook nog de gratis (!!) cursus “Economie van de overheid” bestuderen.

Als je meer wilt weten over mijn activiteiten, zie hier voor een overzicht van mijn blogs. Hier vind je al mijn recente publicaties in kranten en op websites. Hier vind je wat publicaties in tijdschriften.

Reproductie foto op basis van de creative commons licentie