Emer. hoogleraar Openbare Financiën, Universiteit van Tilburg

Bestuurslid lokale rekenkamers (sinds 2009)

Contact (Universiteit):

Persoonlijke gegevens

Geboortedatum21 januari 1951
GeboorteplaatsUtrecht

Educatie

1963 – 1969 Middelbare school: Sint-Bonifaciuslyceum, Utrecht
1969 – 1976 Studie: Economie (kandidaatsexamen) en Econometrie (doctoraalexamen), Vrije Universiteit Amsterdam
1988: Promotie: Universiteit van Amsterdam
Titel proefschrift: The evolution of public pension schemes, uitgegeven door Springer

Loopbaan

1973 – 1976:

Studentassistent, econometrie, Vrije Universiteit van Amsterdam

1976 – 1979:

Wetenschappelijk medewerker, econometrie, Vrije Universiteit van Amsterdam

1979 – 1982:

Hoofdbeambte Econometrisch Onderzoek, De Nederlandsche Bank, N.V.

1982 – 1988:

Wetenschappelijk medewerker, Openbare Financiën, Universiteit van Amsterdam

1988 – 1989:

Wetenschappelijk hoofdmedewerker, Openbare Financiën, Universiteit van Amsterdam

1990 – 2016:

Hoogleraar Openbare Financiën en Sociale Zekerheid, Universiteit van Tilburg

2016-2019:

Docent, Universiteit van Tilburg

2019- 2020:

Docent Hoger Onderwijs voor Ouderen

Overige activiteiten

Mei 2003 – Juni 2003

Visiting Fellow aan het Center for Economic Studies en het Ifo Institute for Economic Research, Luwdig-Maximilians University, Munich, Germany

1998 – 1999

Visiting Professor aan de Vanderbilt University, Nashville, Tennesssee

Bestuurlijke ervaring

1992 – 1995:

Lid Dagelijks Bestuur van de vakgroep Algemene Economie, Universiteit van Tilburg

1993 – 2000:

Lid van het bestuur van de Stichting Onderzoek van Overheidsuitgaven

1995 – 1998:

Voorzitter vakgroep Algemene Economie, Universiteit van Tilburg

2004 – 2010:

Lid van het bestuur van het Rathenau Instituut

2004 – 2010:

Lid van het bestuur van de Wim-Dreesstichting

2009 – 2021:

Lid van het bestuur van de Rekenkamer Tilburg

2020 – heden:

Lid van het bestuur van de Rekenkamercommissie Dongen, Goirle, Hilvarenbeek en Loon op Zand

Onderzoekbelangstelling

Macro-economische effecten van vergrijzing, overdrachten tussen generaties (inclusief pensioenen), herverdeling en economische groei, centralisatie en decentralisatie, migratie, zorg

Maatschappelijke dienstverlening

1994 – 1995:

Lid van de WI-commissie van het CDA over Gezinsbeleid

1996:

Lid van de provinciale commissie Ouderenbeleid (provincie Noord-Brabant)

1996 – 1998:

Lid van de verkiezingsprogramcommissie van het CDA

2001 – 2002:

Voorzitter van de Interdepartementale BeleidsOnderzoekcommissie (IBO) “woon-en woonzorgvouchers”, Ministerie van Financiën

2006 – 2007:

Lid van de commissie “Uitstel van ouderschap” van de Raad voor Volksgezondheid en Zorg