Emer. hoogleraar Openbare Financiën, Universiteit van Tilburg

Bestuurslid lokale rekenkamers (sinds 2009)

Contact (Universiteit):

Persoonlijke gegevens

Geboortedatum21 januari 1951
GeboorteplaatsUtrecht

Educatie

1963 – 1969 Middelbare school: Sint-Bonifaciuslyceum, Utrecht
1969 – 1976 Studie: Economie (kandidaatsexamen) en Econometrie (doctoraalexamen), Vrije Universiteit Amsterdam
1988: Promotie: Universiteit van Amsterdam
Titel proefschrift: The evolution of public pension schemes, uitgegeven door Springer

Loopbaan

1973 – 1976:

Studentassistent, econometrie, Vrije Universiteit van Amsterdam

1976 – 1979:

Wetenschappelijk medewerker, econometrie, Vrije Universiteit van Amsterdam

1979 – 1982:

Hoofdbeambte Econometrisch Onderzoek, De Nederlandsche Bank, N.V.

1982 – 1988:

Wetenschappelijk medewerker, Openbare Financiën, Universiteit van Amsterdam

1988 – 1989:

Wetenschappelijk hoofdmedewerker, Openbare Financiën, Universiteit van Amsterdam

1990 – 2016:

Hoogleraar Openbare Financiën en Sociale Zekerheid, Universiteit van Tilburg

2016-2019:

Docent, Universiteit van Tilburg

2019- 2020:

Docent Hoger Onderwijs voor Ouderen

Overige activiteiten

Mei 2003 – Juni 2003

Visiting Fellow aan het Center for Economic Studies en het Ifo Institute for Economic Research, Luwdig-Maximilians University, Munich, Germany

1998 – 1999

Visiting Professor aan de Vanderbilt University, Nashville, Tennesssee

Bestuurlijke ervaring

1992 – 1995:

Lid Dagelijks Bestuur van de vakgroep Algemene Economie, Universiteit van Tilburg

1993 – 2000:

Lid van het bestuur van de Stichting Onderzoek van Overheidsuitgaven

1995 – 1998:

Voorzitter vakgroep Algemene Economie, Universiteit van Tilburg

2004 – 2010:

Lid van het bestuur van het Rathenau Instituut

2004 – 2010:

Lid van het bestuur van de Wim-Dreesstichting

2009 – 2021:

Lid van het bestuur van de rekenkamer Tilburg

2020 – heden:

Lid van het bestuur van de rekenkamercommissie Dongen, Goirle en Loon op Zand

Onderzoekbelangstelling

macroeconomische effecten van vergrijzing, overdrachten tussen generaties (inclusief pensioenen), herverdeling en economische groei, migratie, zorg

Maatschappelijke dienstverlening

1994 – 1995:

Lid van de WI-commissie van het CDA over Gezinsbeleid

1996:

Lid van de provinciale commissie Ouderenbeleid (provincie Noord-Brabant)

1996 – 1998:

Lid van de verkiezingsprogramcommissie van het CDA

2001 – 2002:

Voorzitter van de Interdepartementale BeleidsOnderzoekcommissie (IBO) “woon-en woonzorgvouchers”, Ministerie van Financiën

2006 – 2007:

Lid van de commissie “Uitstel van ouderschap” van de Raad voor Volksgezondheid en Zorg