Economische basiskennis

Voor de lezer die geïnteresseerd is in economisch-theoretische bespiegelingen wordt in deze tekst enige micro-economische basiskennis uiteengezet. De hier besproken stof maakt het mogelijk de besproken theorie in deze HOVO-cursus op een meer theoretische manier te benaderen. De volgende onderwerpen worden behandeld: de vraag naar en het aanbod van goederen Lees meer…

College 4: Belastingconcurrentie

Belastingconcurrentie doet zich voor als landen met behulp van belastinginstrumenten fysiek of financieel kapitaal binnen hun grenzen proberen te krijgen, ten koste van de hoeveelheid kapitaal in andere landen. Onder kapitaal kan verstaan worden hoog opgeleide specialisten, maar het kan ook om een fabriek gaan, een groot multinationaal bedrijf, zoals Lees meer…