Opgave 2 bij college 4

Belasting op kapitaal in een gemeenschappelijke kapitaalmarkt In deze opgave gaan we proberen het effect van kapitaalbelasting, waarover we in de vorige opgave hebben geleerd, toe te passen in een economische unie met een gemeenschappelijke kapitaalmarkt. Dat wil zeggen dat eigenaren hun bedrijf kunnen vestigen in het land dat hen Lees meer…

Opgave 1 bij college 3

De effecten van migratie met of zonder een minimumloon Economen nemen aan dat lonen worden bepaald door de productiviteit van werkenden en door het aantal werkenden. De productiviteit wordt voor een deel bepaald door de aanwezigheid van kapitaal, zoals fabrieken met bijbehorende machines. Hoe meer werkenden er zijn in een Lees meer…

Opgave 2 bij college 2

Besluitvorming met een gekwalificeerde meerderheid In de Europese Raad en Raad van de Europese Unie werd vroeger bij gekwalificeerde meerderheid beslist. Hierbij heeft iedere lidstaat één vertegenwoordiger in de Raad, maar het gewicht van de stem van die vertegenwoordiger kan groter of kleiner zijn dan één. Laten we als voorbeeld Lees meer…

Opgave 1 bij college 2

Centralisatie of decentralisatie bij grensoverschrijdende effecten Stel, we hebben twee landen, namelijk land X en land Y. Zij bieden een collectief goed aan hun burgers aan. Zoals we hebben gezien in de tekst ‘Basiskennis economische theorie’ kun je de vraag naar een collectief goed door de burgers weergeven door een Lees meer…

Opgave 2 bij college 1

Risicodeling tussen lidstaten Stel, we hebben een Epu met 20 lidstaten. Iedere lidstaat heeft gemiddeld eens in de 10 jaar last van een economische crisis, waardoor het nationaal inkomen daalt van 1800 naar 1000 (de eenheden doen er niet zoveel toe, het kunnen bijvoorbeeld miljarden euro’s zijn). Gemiddeld heeft een land dus gedurende Lees meer…

Opgave 1 bij college 1

Wel of niet lid worden van een economische en politieke unie  In deze opgave gaan we nader bekijken wanneer een land al dan niet lid zou willen worden van een economische en politieke unie (vanaf nu afgekort tot Epu). Ieder land heeft een collectieve sector met een groot aantal collectieve voorzieningen, zoals onderwijs, sociale zekerheid, defensie, Lees meer…