Verbeter de wereld...

Maak immigratie selectief

De schietpartijen door Patrick Crusius in El Paso, Texas, en door Brenton Tarrant in Christchurch, Nieuw Zeeland, waren gericht tegen Latino’s, respectievelijk moslims. De twee schutters vonden dat er te veel van hen zijn en vrezen voor een overname van ‘hun’ land door deze minderheden. Deze theorie staat ook wel bekend als the great replacement. Daarom moeten er minder van hen komen of, bij voorkeur, mag er helemaal geen immigratie van deze groepen meer zijn. Lees meer…

Verbeter de wereld...

Verbeter de kinderen

Lange tijd dacht ik dat ik mijn leven wel zonder kinderen zou kunnen slijten. Zonder kinderen heb je een hoop vrije tijd, of je kunt al je tijd aan je werk besteden. Op een gegeven moment (ik was 37 jaar, mijn echtgenote 34 jaar oud) kreeg ik alsnog het idee in een doodlopende straat te zijn beland. Ik zag het eind al waar alles ophield; het zal wel te maken hebben gehad met de wens onsterfelijk te Lees meer…

Verbeter de wereld...

Wie verbetert de wereld? Ik niet

Tot in maart van dit jaar had ik een blog over goede en slechte mensen (vooral veel slechte mensen, eigenlijk, maar ook een paar goede). Tot een slimme advocaat opmerkte dat ik een foto (die al op tientallen andere plekken op het internet stond) had “gepubliceerd”. Ik begreep dat je foto’s mag “citeren” of “embedden” (zie hier), maar niet mag copiëren. In het laatste geval pleeg je een inbreuk op het auteursrecht, maar in de Lees meer…

Waarom leidt decentralisatie van de jeugdzorg tot toenemende uitgaven?

In 2015 werd de jeugdzorg, een taak voor gemeenten in plaats van het Rijk of de provincies. Deze zogenaamde decentralisatie zou naar verwachting tot een kostenbesparing leiden. Om dat alvast te incasseren, droeg het Rijk minder geld naar de gemeenten over voor deze zorgtaken. De kostenbesparing is er bij de gemeenten echter niet gekomen en veel gemeenten kampen met grote tekorten. We bespreken hieronder wat de oorzaken daarvan zouden kunnen zijn. Eerst gaan we echter Lees meer…

Bevolkingsgroei: goed of slecht voor de economie?

Economische theorie van de groei Volgens de ‘neo-klassieke’ economische groeitheorie van Solow (1956) is bevolkingsgroei goed voor groei. Hoe meer mensen er zijn, des te meer er gespaard wordt. Des te meer geld er ook beschikbaar is voor investeringen in kapitaal. Gooien we er dan ook nog een sausje ‘nieuwe groeitheorie’ overheen, volgens welke er in nieuw kapitaal nieuwe ideeën verwerkt zijn die de economie nog beter doen functioneren. Dan zal een snel groeiende bevolking Lees meer…

Waarom is er economische groei?

In de eerste drie decennia na de Tweede Wereldoorlog beleefden de economieën in de vrije wereld een periode van hoge economische groei. Deze groei was in de geschiedenis van de mensheid nog nooit zo hoog geweest. Na die periode zou er ook niet meer zo’n hoge economische groei zijn in de westerse wereld. Er zijn veel hypotheses in omloop voor de verklaring voor die hoge naoorlogse groei. Bijvoorbeeld dat er na de oorlog een grote Lees meer…

Ongelijkheid, geluk en herverdeling

Kunnen economen een waardering geven van de verschillen in geluk tussen mensen? Het vergelijken van individueel geluk noemen economen interpersonele nutsvergelijking en is een heikel onderwerp onder economen. Het vergelijken van nutten tussen mensen raakte, onder meer door het werk van van Vilfredo Pareto (1848-1923), in onbruik. Dat is grotendeels nog steeds zo. Het vergelijken van inkomens tussen mensen is meer geaccepteerd en lijkt nog nooit zo populair geweest als nu. Toch is ook dat Lees meer…

De vergrijzingsstudies van het CPB tegen de AOW

Dit voorjaar kwam de laatste vergrijzingsstudie van het CPB uit. Dit was voorlopig de laatste in een lange rij van soortgelijke studies. Deze vergrijzingsstudies zijn achtereenvolgens uitgebracht in 1998, 2000, 2006, 2010 en 2014. Al die studies gingen over de volgende vraag. Is het mogelijk in de toekomst in dezelfde mate van dezelfde collectieve voorzieningen te genieten zonder hogere belastingen. De vraag is wat onder ‘dezelfde mate’ verstaan moet worden. Neem de AOW. Volgens het Lees meer…

Adam Smith en de moraal in de economie volgens Tomas Sedlacek

Vrij algemeen wordt Adam Smith (1723-1790) als de aartsvader van de economische wetenschap gezien. Uit zijn beroemde boek The wealth of nations stamt het idee dat de markt tot een optimaal resultaat voor iedereen leidt. Daarbij ging Smith ervan uit dat mensen er op uit zijn hun eigen belang na te jagen. Maar volgens Tomas Sedlacek, in zijn boek Economics of good and evil, was Adam Smith niet de eerste met deze boodschap. Sedlacek laat Lees meer…

Hoe economen redeneren III: waarom loonmatiging goed/slecht voor ons is

In Nederland is heel lang loonmatiging als een na te streven beleidsdoel beschouwd. De reden daarvoor ligt voornamelijk in een CPB model (voor de fijnproevers: het jaargangenmodel) uit de jaren 70. In dat model zat een mechanisme waarbij als de lonen stegen de werkloosheid toenam. Meerdere generaties economen en politici zijn met dit ‘geloof’ opgegroeid en hebben gedacht dat loonmatiging goed zou zijn voor de economie. Maar er kwamen allengs tegengeluiden. Loonmatiging verstoort de werking Lees meer…