Forum voor Democratie (FvD) presenteert kosten van immigratie die niet te checken zijn

Volgens het verkiezingsprogramma van het FvD kost immigratie van asielzoekers uit niet-westerse regio’s (Afrika, Midden-Oosten) de Nederlandse overheid gemiddeld 400 duizend tot 600 duizend euro per immigrant. Er staat niet bij of dat de totale kosten zijn van een immigrant  of dat het om de kosten per jaar gaat. Dat kan ik wel vast verklappen, FvD bedoelt hier de kosten voor de overheid vanaf het moment dat de immigrant het land binnenkomt tot het moment Lees meer…

Toeslagen weg, belastingtarieven verminkt

We hebben ons er al eerder over verbaasd dat veel mensen, waaronder politici, af willen van de toeslagen, maar dat het toeslagenstelsel gewoon blijft bestaan. Sterker, de politiek gaat er gewoon mee door het toeslagenstelsel verder op te blazen. Het voordeel van toeslagen is dat ze gericht kunnen worden ingezet voor bepaalde groepen. Je weet (vrijwel) zeker dat je met zo’n regeling de goede groep bereikt. Voor politici die deze groep willen bedienen, is het Lees meer…

De Palestijnse Arabieren hebben geweld tegen Israël nooit afgezworen

“Balfour” luidde de immigratie van Joden naar Palestina in Zoals we gezien hebben ligt de oorsprong van de staat Israël in een belofte van de Britten aan invloedrijke Joden. Die belofte werd gedaan aan het einde van de Eerste Wereldoorlog en hield in dat Joden in het Palestijnse gebied een “nationaal tehuis” mochten vestigen. De zogeheten Balfour-verklaring van de toenmalige Britse minister van Buitenlandse zaken legde deze belofte in een paar zinnen vast. De Balfour-verklaring Lees meer…

Arabieren in Palestina weigerden (te) lang een 2-staten oplossing

De kern van het conflict tussen ‘Palestijnen’ en Joden is de vraag van wie het land ten westen van de Jordaan-oever is/was. De Arabieren in Palestina hebben tot ver in de 20e eeuw vastgehouden aan het idee dat dat gebied Arabisch was en Arabisch moest blijven. Dat standpunt heeft hen continu in de verdediging gedrukt. De bron van het conflict ligt bij een brief die de Britse minister van Buitenlandse Zaken Arthur James Balfour op Lees meer…

Lekker: uitkeringen verhogen op andermans kosten

Vroeger, toen ik nog een jonge (<40 jaar oud) wetenschapper in de economie was, hield ik mij bezig met wat in het Engelse taalgebied public choice wordt genoemd. In het Nederlands spreken we van ‘economische theorie van de politieke besluitvorming’. Het idee van deze wetenschapsopvatting is dat politici net mensen zijn. Volgens de economische theorie proberen mensen hun eigen welzijn zo hoog mogelijk te krijgen door hun (aankoop)gedrag. Politici doen dat ook. Zij nemen beslissingen Lees meer…

Verbeter de wereld...

Waarom niet elke vluchteling onze empathie krijgt

Maken wij een onderscheid tussen verschillende soorten vluchtelingen? Dat is een vraag die vaak – en met een afkeurende ondertoon – gesteld wordt. Zo bijvoorbeeld ook door de Nederlands-Iraanse filmmaker Tina Farifteh in een door haar geregisseerde film. Die film heb ik niet gezien, maar uit diverse interviews met haar begrijp ik wat ze wil zeggen. Lees de volgende quote: “Ik keek afgelopen jaar naar het nieuws en vroeg me af hoe het mogelijk is dat Lees meer…

Weg met de toeslagen (maar vandaag nog niet)

De Algemene Politieke Beschouwingen: voor elk wat wils Na de presentatie van de Rijksbegroting en de Miljoenennota volgen in de Tweede Kamer de Algemene Politieke Beschouwingen. Tijdens die debatten proberen de politieke partijen hun belangrijke programmapunten (meer) in de begroting te laten opnemen. Zij dienen moties in met beleidsvoorstellen en bij aanneming moet de regering de begroting aanpassen in overeenstemming met die moties. Moties zullen meer kans maken als deze worden ingediend door coalitiepartijen en Lees meer…

De aanzuigende werking van asielbeleid is er niet (volgens Verwey-Jonker dan)

Tijdens een korte vakantie aan het Nederlandse strand las ik twee geschriften over asielbeleid in Nederland. Het ene was een soort academisch rapport van het Verwey-Jonker (vanaf nu: VJ) instituut over de aanzuigende werking van het asielbeleid in Nederland. Het andere was het boek De asielloterij van Ruud Koopmans. Ze konden niet meer verschillend zijn. Koopmans: asielzoekers zijn daders   In De asielloterij zijn vluchtelingen voornamelijk jonge mannen die in de helft van de gevallen Lees meer…

Doorrekening met het CPB: lastenverlichting en armoedebestrijding zijn een economische ramp

De traditie in Nederland om het CPB een doorrekening van programma’s van politieke partijen te laten maken, wordt in rap tempo minder populair, zoals De Volkskrant meldde. Het CPB berekent sinds midden jaren 1980 met behulp van een model wat de effecten over een aantal jaren zijn van de beleidsvoorstellen van (bijna) alle politieke programma’s. Die effecten kunnen betrekking hebben op de economische groei, de werkgelegenheid, de overheidsfinanciën, de inflatie, enzovoorts. Kiezers. zo is het Lees meer…

De oplossing van armoede: “Geen gezeik, iedereen rijk”?

Het onderwerp armoede blijft de gemoederen bezighouden. Zelfs het CPB houdt zich tegenwoordig bezig met armoede. In de Macro-Economische Verkenningen (MEV) publiceert het bureau sinds kort een raming van de armoede in Nederland. Dat is in de MEV voor volgend jaar niet anders, zoals blijkt uit de conceptversie van de MEV 2024. Volgens die conceptversie zal door het wegvallen van steunmaatregelen op het terrein van energie het aantal Nederlanders dat in armoede leeft volgend jaar Lees meer…