Verbeter de wereld...

Red jonge Europese moslima’s van onderdrukking

Voor veel moslima’s is het leven in Europa niet altijd een pretje. Sowieso is je leven niet gegarandeerd. In conservatieve moslimgemeenschappen heerst de heerschappij van de man over de vrouw, de heerschappij van de familie over het individu. Als een jonge moslima die heerschappij niet accepteert en daarnaar handelt, kan het gebeuren dat de familie, om de eer van de familie te verdedigen, besluit de jonge moslima te vermoorden. De moslimcultuur onderdrukt de moslima Veel Lees meer…

Is een anti-Zwarte-Piet demonstratie tegen gekkies ook een grondrecht?

Het recht om te demonstreren is een grondrecht waar de overheid niet licht aan mag tornen. Volgens artikel 9 van de Grondwet mag de overheid alleen onder strikte voorwaarden een demonstratie verbieden. Dat kan bijvoorbeeld als er een gerede kans is op wanordelijkheden door de demonstratie. Als dat laatste het geval is, moet de overheid bij dat besluit uitleggen waarom wanordelijkheden te verwachten zijn als gevolg van de demonstratie. Een demonstratie kan dus niet ‘zomaar’ Lees meer…

Verbeter de wereld...

Matthijs van Nieuwkerk: ga niet door

Matthijs van Nieuwkerk, de frontman van het eens (2005 – 2020) populaire televisieprogramma De Wereld Draait Door (DWDD), staat nu ernstig onder vuur. Volgens de krant blijkt hij een bullebak te zijn geweest die een schrikbewind voerde op de redactieburelen. Het verbaast mij niet en het verbaast mij wel. Zelf heb ik ook eens een bullebak als baas gehad. Ik werkte toen bij een bank. Mensen die mijn baas alleen van buiten het werk kenden, Lees meer…

Het nut van de academische econoom

Wat is het nut van de academische econoom? Kan hij/zij iets met de kennis van de economische wetenschap? Ik had daarover nagedacht toen ik, in 1968, in de laatste klas van de middelbare school besloot economie te gaan studeren. Ik schreef daar eerder over. Met de kennis van de economie zou ik de wereld kunnen verbeteren, zo dacht ik. Uiteindelijk heb ik van 1973 tot 2019 als econoom gewerkt, vooral op de universiteit, maar ook Lees meer…

Verbeter de wereld...

Laat de regering de SER niet volgen in de jeugdzorg

De SER is het Nederlandse poldergezelschap bij uitstek. Buiten het zicht van de kiezers produceert hij rapporten over onderwerpen waar de regering moeilijke beslissingen over moet nemen. Dus moest de SER, ook een rapport over de jeugdzorg schrijven met zijn eigen aanbevelingen. Die aanbevelingen blonken niet allemaal uit in concreetheid, maar hadden meer, laten we zeggen, poldereigenschappen. Dat wil zeggen dat die aanbevelingen diverse belangenorganisaties, die in de SER een rol spelen, tevreden stelden.    De Lees meer…

Verbeter de wereld...

Laat de commissie Sint afmeren bij de regering

Vorig jaar, 2021, was het een gaan en komen van rapporten die de noodklok luidden over de jeugdzorg. Vervolgens deden deze rapporten allerlei hervormingsvoorstellen. De noodklok bleek nodig omdat het aantal jongeren in de jeugdzorg voortdurend aan het stijgen was. Er was te weinig sturing en er waren te veel prikkels voor zorgaanbieders om zoveel mogelijk aanbod te leveren. Geen wonder dat de kosten voor de jeugdzorg sinds 2015 explodeerden. In 2015 waren de kosten Lees meer…

De ouderen hebben nauwelijks politieke macht

Het is zo’n 40 jaar geleden dat ik als niet eens meer zo jonge economische onderzoeker belangstelling begon te krijgen voor de AOW. Met name was ik benieuwd of de politieke macht van ouderen de ontwikkeling van de AOW bepaalt. Zes jaar later, namelijk op 24 maart 1988, wist ik het antwoord en kon ik een proefschrift over dit onderwerp verdedigen. Wat ik dan zo interessant vond aan de AOW? Het feit dat huidige werkenden Lees meer…

Verbeter de wereld...

Los de asielcrisis niet op bij de gemeenten maar bij de EU

Het Rijk heeft er de laatste decennia een gewoonte van gemaakt om problemen die het niet kan oplossen aan de gemeenten over te dragen. Het liefste dan ook nog met extra voorwaarden daaraan toegevoegd zodat de gemeenten bij voorbaat op achterstand staan. Zo ging het met de jeugdzorg, waar de gemeenten de kosten moeten gaan dragen. Ze moesten echter ook toestaan dat het Rijk zich met van alles bleef bemoeien. Bijvoorbeeld met de indicatiestelling en Lees meer…

De AOW-uitkering mag best hoger zijn dan de bijstand

Zeer recent verscheen van Jan Donders en Flip De Kam een artikel in het economenblad ESB over de AOW. Zij beweren daarin dat de AOW-uitkering ten onrechte hoger is dan de bijstandsuitkering en, ja zelfs hoger dan het minimumloon. Zij vinden dat een slechte zaak, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de volgende citaten uit hun artikel: Citaat 1: “AOW-ontvangers lijken een voorkeursbehandeling te krijgen. Het heeft er alle schijn van dat politici meer oog hebben voor Lees meer…

Verbeter de wereld...

De doodstraf bracht de mensheid veel goeds

In grote delen van de wereld wordt de doodstraf niet meer als uiterste straf toegepast. Van de 195 landen op de wereld hebben, volgens Amnesty International, 144 landen de doodstraf afgeschaft. Landen die nog wel de doodstraf toepassen, zijn landen zoals China, Iran, Wit-Rusland, Noord-Korea en Saoedi-Arabië. Dit zijn geen landen waar je je vrijwillig zou willen vestigen. Dus, het lijkt erop dat ‘beschaafde’ landen geen doodstraf meer hebben, behalve dan de VS. Maar we Lees meer…