J’accuse Angélique Eijpe: zij wil ‘genocide’ op Israël(iërs)

Over de ambtenaren van Buitenlandse Zaken (BZ) kun je je blijven verbazen. Zij denken dat hun morele waarden als het om het Midden-Oostenconflict gaat onomstotelijk correct zijn. Neem Angélique Eijpe die vier pagina’s in De Volkskrant kreeg om haar (voor)oordelen over Israël te uiten. Israël bezondigt zich aan oorlogsmisdaden, genocide en ontmenselijking van de Gazanen. Hamas heeft hier volgens haar niets mee te maken. Zij noemt dan ‘7 oktober’ nog wel, maar neutraal zonder het Lees meer…

Revolutie van ambtenaren op ministeries 

Nu we het in deze tijden steeds over ‘staatsrechtelijkheid’ hebben, moeten we ons ook maar eens afvragen of ambtenaren en diplomaten zich wel aan het bestuursrecht houden. Zij protesteren tegen en geven ongezouten opinies over het regeringsbeleid. Mag dat zomaar? Is dat niet in strijd met onze parlementaire democratie, dreigt er revolutie? De ambtenarenwet 2017 Ik ben geen jurist en zou dus verkeerde conclusies kunnen trekken uit onderdelen van de zogeheten Ambtenarenwet 2017. Deze zegt Lees meer…

Verbeter de wereld...

Liever Geert Wilders dan Pieter Omtzigt in de regering

In Wynia’s Week schreef ik onlangs dat Pieter Omtzigt niet geschikt is voor het landsbestuur. Hij was op een niet erg rechtstatelijke manier uit de formatiebesprekingen gestapt omdat hij, naar eigen zeggen, vreesde dat er geen overeenstemming over beperking van de overheidsfinanciën tussen de partijen mogelijk zou zijn. Naar nu blijkt was een andere en misschien wel zijn voornaamste zorg of de rechtsstaat en de Grondwet bij de PVV wel in goede handen zou blijven. Lees meer…

Dries van Agt (1931-2024): niet alle terroristen zijn terroristen

Het door hemzelf opgerichte The Rights Forum berichtte dat Dries van Agt op 5 februari jl. was overleden. Van Agt was een ongewone politicus, zoals vele necrologieën al hebben opgemerkt. Het leek soms wel of hij liever naar wielerwedstrijden dan naar politieke bijeenkomsten ging. Ik wil het hier vooral hebben over hoe hij stond tegenover terroristen en dan met name de terroristen van Hamas en de Molukse gijzelaars uit de jaren 1970 die scholen bezetten Lees meer…

Wie wil er geen ‘gratis’ huishoudelijke hulp van de gemeente?

Voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking die zelf moeilijk hun huis kunnen schoonhouden is er de Wmo. Deze Wet Maartschappelijke Ondersteuning (Wmo) biedt, onder meer, huishoudelijke hulp aan mensen die niet ‘zelfredzaam’ zijn. Ook moet je dan niemand in je omgeving hebben die jou zou kunnen helpen met bijvoorbeeld ramen lappen. De Wmo wordt uitgevoerd door gemeenten die ook de kosten betalen voor de verleende hulp. Maar de gemeente moet die hulp ook Lees meer…

Patrick Fey (CNV) begrijpt het oude (en nieuwe) pensioenstelsel (hopelijk) niet

Patrick Fey is naar eigen zeggen pensioenonderhandelaar van het CNV. Je vraagt je af namens wie hij onderhandeld heeft. Als je namelijk naar het resultaat van zijn ‘onderhandelingen’ kijkt bij het nieuwe pensioenstelsel, zie je dat de leden van het CNV erop achteruit zijn gegaan. In een opiniestuk in dagblad Trouw probeert hij toch uit alle macht het ‘oude’ pensioenstelsel met slecht gekozen kwalificaties af te serveren: “mooi maar krakkemikkig”, “vervallen huis”, enzovoorts. Wij vragen Lees meer…

Hoe Mark Rutte de VVD wist te splijten met de spreidingswet

We herinneren ons natuurlijk nog hoe er in augustus 2022 in de VVD rumoer ontstond over het asielbeleid. Lokale afdelingen van de VVD eisten dat de Tweede Kamerfractie van de VVD niet meer zou meewerken aan de zogeheten spreidingswet. Verder zou premier Mark Rutte in de EU ervoor moeten zorgen dat Nederland tijdelijk een andere asielregeling mocht toepassen. Mark Rutte belooft: eerst asielinstroom omlaag De VVD-fractie in de Tweede Kamer wilde de spreidingswet alleen steunen Lees meer…

Prof. Fauser wil meer Nederlandse kinderen en meer legale migratie

Meer dan 17 jaar geleden was ik lid van een commissie die zich boog over het probleem dat veel koppels ouderschap uitstellen. De site van het commissierapport schetste het probleem als volgt: “Uitstel van ouderschap komt in Nederland steeds vaker voor. Is dat een probleem? Het medische antwoord is eenduidig: als je kinderen wilt, krijg ze dan vooral vroeg, namelijk vóór je dertigste! Maatschappelijk gezien lijkt de boodschap tegenovergesteld te zijn: het loont – om Lees meer…

Afschaffen eigen risico in basisverzekering kan 10 miljard euro per jaar kosten

Nu, naar wij verwachtten, de problemen rond de ‘staatsrechtelijkheid’ van de PVV binnenkort uit de wereld zullen zijn (zie hier, hier en hier), kunnen we het over het beleid gaan hebben, bijvoorbeeld over de zorg. Op dat terrein staan de PVV en de BBB dichter bij de SP dan bij de VVD en het NSC. Neem bijvoorbeeld het eigen risico in de basisverzekering.. VVD en NSC tegen PVV en BBB over het eigen risico Zowel Lees meer…

Verbeter de wereld...

Laten we Ramsey Nasr context geven over vluchtelingen in de EU en het Midden-Oosten

Shariff Nasr, in 1974 in Rotterdam geboren, is een veelzijdig man. Hij is dichter, schrijver, essayist, acteur, regisseur, librettist en vertaler. Zijn essays zitten vol erudiete volzinnen, zie dit stuk uit mijn krant dat over het begrip ‘waardigheid’ ging. Een fraaie zin daaruit: “Waardigheid vormt de seismograaf van onze menselijkheid.” Dat wil zeggen waardigheid betekent dat we in staat zijn schokkende gebeurtenissen te registreren. Zijn essay gaat over vluchtelingen die Europa proberen te bereiken en Lees meer…