Weg met de toeslagen (maar vandaag nog niet)

De Algemene Politieke Beschouwingen: voor elk wat wils Na de presentatie van de Rijksbegroting en de Miljoenennota volgen in de Tweede Kamer de Algemene Politieke Beschouwingen. Tijdens die debatten proberen de politieke partijen hun belangrijke programmapunten (meer) in de begroting te laten opnemen. Zij dienen moties in met beleidsvoorstellen en bij aanneming moet de regering de begroting aanpassen in overeenstemming met die moties. Moties zullen meer kans maken als deze worden ingediend door coalitiepartijen en Lees meer…

De aanzuigende werking van asielbeleid is er niet (volgens Verwey-Jonker dan)

Tijdens een korte vakantie aan het Nederlandse strand las ik twee geschriften over asielbeleid in Nederland. Het ene was een soort academisch rapport van het Verwey-Jonker (vanaf nu: VJ) instituut over de aanzuigende werking van het asielbeleid in Nederland. Het andere was het boek De asielloterij van Ruud Koopmans. Ze konden niet meer verschillend zijn. Koopmans: asielzoekers zijn daders   In De asielloterij zijn vluchtelingen voornamelijk jonge mannen die in de helft van de gevallen Lees meer…

Doorrekening met het CPB: lastenverlichting en armoedebestrijding zijn een economische ramp

De traditie in Nederland om het CPB een doorrekening van programma’s van politieke partijen te laten maken, wordt in rap tempo minder populair, zoals De Volkskrant meldde. Het CPB berekent sinds midden jaren 1980 met behulp van een model wat de effecten over een aantal jaren zijn van de beleidsvoorstellen van (bijna) alle politieke programma’s. Die effecten kunnen betrekking hebben op de economische groei, de werkgelegenheid, de overheidsfinanciën, de inflatie, enzovoorts. Kiezers. zo is het Lees meer…

De oplossing van armoede: “Geen gezeik, iedereen rijk”?

Het onderwerp armoede blijft de gemoederen bezighouden. Zelfs het CPB houdt zich tegenwoordig bezig met armoede. In de Macro-Economische Verkenningen (MEV) publiceert het bureau sinds kort een raming van de armoede in Nederland. Dat is in de MEV voor volgend jaar niet anders, zoals blijkt uit de conceptversie van de MEV 2024. Volgens die conceptversie zal door het wegvallen van steunmaatregelen op het terrein van energie het aantal Nederlanders dat in armoede leeft volgend jaar Lees meer…

Verbeter de wereld...

Herbronning bij het CDA: Oude wijn in oude zakken?

Het CDA had midden jaren 1980 met premier Ruud Lubbers (verkiezingsleus: “Laat Lubbers zijn karwei afmaken”, zie de poster hiernaast) nog 54 zetels in de Tweede Kamer. Aan het einde van de regeerperiode van Lubbers en onder invloed van een slechte presentatie van de AOW-plannen kelderde het CDA bij de Tweede-Kamerverkiezingen van 1994 naar 34 zetels. Jan-Peter Balkenende wist begin deze eeuw het CDA electoraal er weer een beetje bovenop te helpen. In 2003 scoorde Lees meer…

Theo Maassen las zich slecht in over de ‘affaire Khadija Arib’

Het is een beetje mosterd na de maaltijd. Toch gaan we het nog even hebben over het TV-programma Zomergasten van 6 augustus jl. Daarin interviewde Theo Maassen Khadija Arib uitgebreid over de kwestie van de “onveilige werksituatie” op de griffie van de Tweede Kamer (in uitzending gemist van ongeveer 2:00 uur tot 2:25 uur). Daarvoor zou Khadija Arib volgens anonieme briefschrijvers verantwoordelijk zijn geweest. Op Wynia’s Week heb ik daarover al het een en ander Lees meer…

Waarom (en hoe) in het vrouwenvoetbal meer betaald moet worden

Economen houden zich graag bezig met de economie van de sport. Sport is dan ook belangrijk zowel wat de economische als wat de maatschappelijke aspecten betreft. Sport kan een middel zijn om integratie of emancipatie tot stand te brengen. Bij emancipatie denken we dan direct aan vrouwenvoetbal. Volgens sommigen is de lage betaling van vrouwelijke voetballers een illustratie van de ongelijke behandeling van mannen en vrouwen in het algemeen. Het opheffen van de ongelijke betaling Lees meer…

De burgers van China zullen hoogstens de helft verdienen van wat VS-burgers verdienen

Er was een tijd dat sommige China-deskundigen dachten dat China de rijkste economie ter wereld zou worden. De economische groei zou ver boven die van de rest van de wereld zijn en blijven. Chinese burgers zouden een inkomen gaan verdienen hoger dan dat van VS-burgers. Dit IMF-rapport uit 1997 citeert deskundigen dat het in 20 jaar al zover zou zijn. Het rapport meldt ook dat de hoge economische groei vooral toe te schrijven is aan Lees meer…

Khadija Arib moet hangen (onschuldig of niet)

Laten we het weer eens hebben over de “onveilige werksituatie” die Khadija Arib volgens anonieme briefschrijvers zou hebben geschapen op de griffie van de Tweede Kamer. Ik had eerder geconcludeerd – mede op gezag van Volkskrantjournalisten Avinash Bhikhie en Nathalie Righton.– dat Khadija Arib het slachtoffer was geworden van directeuren van de griffie. Managers van de Kamergriffie begrepen democratie niet Die directeuren van de griffie dachten dat zij iets over het wetgevingsproces van de Kamer Lees meer…

De rode lijn van de ChristenUnie (CU) is niet erg recht

De ChristenUnie (CU) heeft een rode lijn in haar beginselprogramma. Als een andere partij die lijn passeert, is de samenwerking met die partij direct voorbij. Dat hebben we de afgelopen week geleerd bij de asieldiscussie die uiteindelijk tot het opblazen van het kabinet Rutte IV leidde. Gezinshereniging als rode lijn voor de CU Het is kennelijk nog aan de goede kant van de rode lijn om miljoenen huidige en toekomstige Nederlandse gepensioneerden in onzekerheid te Lees meer…