Heeft Lans Bovenberg de maatschappij een dienst bewezen?

”Vrijdag [10 maart] nam de invloedrijkste econoom van Nederland [Lans Bovenberg] afscheid als hoogleraar in Tilburg. Hij viel op door zijn maatschappelijke betrokkenheid en legde met zijn denkwerk de basis voor het nieuwe pensioenstelsel”. Zo begint een artikel in De Volkskrant en dat hij invloedrijk was zal ik niet ontkennen. Maar heeft Bovenberg met zijn maatschappelijke betrokkenheid goede keuzes gemaakt? Neem de verhoging van de AOW-leeftijd. Hij was daar in de jaren 2000 een groot Lees meer…

Alfred Groenen vecht zich door twee vechtscheidingen

Als reactie op deze blogpost kreeg ik een e-mail van het lijdend voorwerp van die post zelf, namelijk Alfred Groenen. Hij schreef mij dat hij het betreurde dat ik iets gepost had zonder wederhoor toe te passen. Hij vond dat ik “overduidelijk verkeerd en eenzijdig” was voorgelicht. Die post ging over zijn massaclaim op de jeugdzorg, mede gemotiveerd door de vechtscheiding met zijn vrouw. Opinies behoeven geen wederhoor Het was waar dat ik geen weerwoord Lees meer…

Alfred Groenen wil massaclaim op de jeugdzorg

Begin maart 2023 bracht het AD het bericht dat jurist Alfred Groenen bezig is met een zogenaamde massaclaim tegen respectievelijk de staat, de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis en de instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. Die laatste drie instanties, de zogenaamde Ketenpartners, houden zich op een of andere manier bezig met huiselijk geweld en kindermishandeling. Massaclaim Volgens Groenen doen die Ketenpartners stelselmatig onzorgvuldig onderzoek bij uithuisplaatsingen en ondertoezichtstellingen. De staat die toezicht moet houden Lees meer…

Joost Eerdmans (JA21): behandeling asielaanvragen buiten de EU

Joost Eerdmans Tweede-Kamerlid voor JA21 diende op 9 februari een motie over asiel in. De motie verzoekt de regering samen met de Deense regering te bevorderen dat de asielopvang en asielprocedures naar partnerlanden buiten de EU wordt verplaatst. Deze motie werd door de Kamer aanvaard. Volgens Paul Verburgt in Wynia’s Week bewijst dit dat “mild rechts” in Nederland een meerderheid heeft. Is minder groei en meer gelijkheid mild rechts? Hoezo? Is het rechts om een einde Lees meer…

Verbeter de wereld...

Hoe we betere bestuurders dan bij Fontys krijgen

Hoe komt het toch dat het hoger onderwijs steeds weer opgescheept wordt met bestuurders die geen notie hebben van wat onderwijs, laat staan goed onderwijs, inhoudt?  We kunnen natuurlijk Jo Ritzen aanwijzen als de kwade genius achter machtsbeluste onderwijsbestuurders. Jo Ritzen was de idealistische onderwijsminister uit de jaren 90 van PvdA-huize. Hij is zo’n typisch voorbeeld van iemand wiens idealen in hun tegendeel verkeren. Jo Ritzen maakte de onderwijsmanager Hij had de omvorming meegemaakt van Lees meer…

De armoedemeting is een black box

Het onderwerp armoede is hot. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een recent debat in de Tweede Kamer waar de parlementariërs vrijwel unaniem bij de regering op meer maatregelen tegen armoede aandrongen. Ook de opgang die Tim ’S Jongers maakt met zijn verhalen over armoede, bewijst hoe hij (kennelijk) zout in een maatschappelijke wond aan het strooien is. Zelfs het CPB houdt zich tegenwoordig bezig met armoede. Vorige jaar publiceerde het bureau voor het eerst een raming Lees meer…

Micha de Winter droomt van een dure jeugdzorg

Micha de Winter (MdW), emeritus hoogleraar pedagogiek van de Universiteit Utrecht beschreef in bijna 2000 woorden zijn toekomstbeeld van de jeugdzorg. Dat deed hij in De Volkskrant van 11 februari 2023. Ik heb gemengde gevoelens bij dit beeld, zoals ik hieronder uiteen ga zetten. Laten we eerst eens zijn analyse van de problemen van de jeugdzorg bespreken.  MdW: Hoger beroep op de jeugdzorg door medicalisering De Winter ziet een aantal redenen waarom steeds meer ouders Lees meer…

Verbeter de wereld...

Hoe de overheid het jeugdtrauma van Tim ‘S Jongers had kunnen voorkomen

De directeur van de Wiardi-Beckmanstichting, Tim ’S Jongers, maakt opgang in Nederland als ervaringsdeskundige van een “hooploos” leven in armoede. Hij deelt de mensen in twee groepen in, de hooplozen en de hoopvollen. De hooplozen zijn de mensen die zijn opgegeven. De hoopvollen zijn de mensen die alle kansen hebben, zonder daar veel voor te hoeven doen. Zij bevolken de universiteiten en gaan later het beleid bepalen voor de hooplozen, terwijl ze hen helemaal niet Lees meer…

Gemeenteraden kunnen de kwaliteit van de jeugdhulp verbeteren (door te bezuinigen)

De gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdhulp. Die verantwoordelijkheid ligt dan in beginsel bij de gemeenteraden. De gemeenteraad is immers in onze democratie de ‘baas’ van de gemeente. De raad bepaalt daarom hoe selectief zijn gemeente zorgvragen doorverwijst naar zorgaanbieders. De raad is ook verantwoordelijk voor de behandelduur en voor de kwaliteit van de jeugdhulp en dus ook voor de gemeentelijke uitgaven aan jeugdhulp. Sterker, volgens de gemeentewet heeft de Lees meer…

Jan de Quay en Peter Rehwinkel: geen helden tijdens watersnoodramp

Steeds als de watersnoodramp uit 1953 uitgebreid wordt herdacht – zoals deze week – moet ik denken aan Jan de Quay wiens gedrag tijdens die ramp zo pijnlijk precies is beschreven in het boek De ramp van Kees Slager. Dat boek was nog niet geschreven toen ik een jaar of 10 was (begin jaren 60). Als mensen mij toen vroegen wat ik wilde worden, zei ik dat ik De Quay wilde worden. De Quay was Lees meer…