Profiel

Welkom op mijn website. Onder het groene icoontje hiernaast vind je een beschrijving van mijn publicaties. Onder de blauwe doos daarnaast staan mijn blogs opgesomd. Onder de knop Cursussen in de menubalk staan samenvattingen van mijn colleges over de overheid en een college over de Economie van de Europese Unie. Onder de knop Contact & CV staan mijn CV, mijn contactgegevens en mijn onderwijservaring.

Publicaties

Onder de knop publicaties vind je interviews met mij en door mij geschreven artikelen die in diverse dagbladen of op websites zijn gepubliceerd . Ook vind je daar (semi-) wetenschappelijke artikelen (veelal in het Nederlands). Tenslotte bevindt zich onder deze knop een selectie van oudere opinieartikelen naar onderwerp .
Recent: Ook economen kunnen rechts niet luchten of zien

Blogs - Over Economie, en meer

Klik op de knop MijnBlogs, dan krijg je alle blogposts. Onder de knop MijnBlogs vind je een inhoudsopgave van alle blogs. Momenteel zijn er vier blogs, namelijk een economieblog, een blog over sociale zaken en zorg , een blog genaamd Verbeter de wereld..., en tenslotte de beste slechte mensen. Sommige van mijn blogposts worden opgenomen op de website Wynia's week van oud Elsevier journalist Syp Wynia. Onderaan deze homepage vind je de drie meest recente blogposts.

Blog

Mijn drie meest recente blogposts