Profiel

Welkom op mijn website. Onder het groene icoontje vind je mijn publicaties,onder het blauwe icoontje staat mijn blog over economie. Ben je benieuwd naar mijn CV, of mijn onderwijservaring, of wil je iets meer weten van mijn huidige activiteiten klik dan hier.

Publicaties

Hier vind je door mij geschreven artikelen die in diverse dagbladen of op websites zijn gepubliceerd. (Semi-) Wetenschappelijke artikelen (veelal in het Nederlands) vind je hier. Ben je op zoek naar specifieke onderwerpen, hier vind je een indeling van mijn opinie-artikelen naar onderwerp (wordt binnenkort geupdated).,

Blogs - Over Economie, en meer

Mijn economieblog vind je in de blauwe doos, hierboven. Hieronder staan de meest recente berichten. Op dit blog vind je ook samenvattingen van mijn colleges. De beste slechte mensen is een selectie (in opbouw) van een afgesloten blog en vind je hier. Sinds kort heb ik ook een blog Verbeter de wereld.... Dat vind je hier. .