1. De onschatbare waarde van het rijk

    Economisch-Statistische Berichten, 20 maart 1991, 301-304 (met C. Cools en M. Verhoeven)

  2. Het grote onvermogen (discussie)

    Economisch-Statistische Berichten, 10 oktober 1990, 944-945 (met M. Verhoeven)

  3. Tussen autonomie en harmonisatie (de effecten van de interne markt voor de stelsels van sociale zekerheid)

    in: H.A. van Stiphout e.a., Werkplaats Europa 1992, OSA-voorstudie nr. V 35 (maart 1990), blz. 119-146