23

mrt

Overdrijven we niet een beetje over Geert Wilders?

Als zelfs de jongens van Geen Stijl zich van Geert Wilders afwenden, dan moet hij wel iets heel ergs gedaan hebben. Inderdaad, ook het voltallige kabinet vindt dat Geert Wilders een grens is overgegaan door een zaal met PVV-aanhangers “minder, minder” te laten scanderen op de vraag of ze meer of minder Marokkanen in Den Haag willen en daar dan zelf aan toe te voegen, “dat gaan we regelen”. Iedereen, ook inmiddels weggelopen PVV-ers, vergelijken het optreden van Wilders met Hitler en Goebbels en hun plannen voor Jodendeportatie en erger. Is dat allemaal niet een beetje overdreven? Ik vergelijk het eerder met de Ado-Den Haag voetballers, inclusief topvoetballer Lex Immers, die na een overwinning op Ajax 3 jaar geleden “we gaan op Jodenjacht” zongen. Ook dat was een niet erg smaakvolle vertoning, maar dat gingen we toch ook niet serieus nemen. Lex Immers voetbalt tenminste nog steeds.

Bovendien gaat de vergelijking van de oproep van Wilders met Hitler/Goebbels nog steeds mank. Ten eerste omdat het antisemitisme van Hitler/Goebbels gebaseerd was op racisme, terwijl de afkeer van Marokkanen bij Wilders gebaseerd is op hun bovenproportionele criminaliteit. Het is geen groot geheim dat Marokkaanse Nederlanders, en dan vooral jongens, naar verhouding misdadiger zijn dan ‘autochtone’ Nederlanders. De oorzaken zijn ook bekend. De ouders schieten tekort en dat komt dan weer voor een deel omdat de vrouw in de Marokkaanse cultuur als tweederangs wordt beschouwd. Als een Marokkaanse vrouw een wijnbar opent, wordt ze direct door Marokkaanse mannen een hoer genoemd en met de dood bedreigd. Vrouwen hebben achter de gordijnen te blijven. In deze cultuur kunnen Marokkaanse moeders geen weerwerk geven tegen criminele neigingen van hun jongens. Zij heeft immers niets te zeggen. Veel Marokkaanse jongens komen zo ongehinderd in een straatcultuur terecht waar de groep onaantastbaar, dominant en gewelddadig is. Dit is allemaal al duizend keer opgeschreven, maar de buitenproportionele misdadigheid van Marokkaanse jongens duurt maar voort, zonder verbetering. De hele politieke wereld, inclusief uiteraard Geert Wilders zelf, heeft dit ‘Marokkanenprobleem’ al meer dan 30 jaar niet kunnen oplossen.

De tweede reden dat de vergelijking met Hitler/Goebbels mank gaat is dat toen zij met hun dreigementen tegen Joden kwamen, zij dit ook daadwerkelijk konden uitvoeren. Wilders kan het absoluut niet ‘regelen’ dat er minder Marokkanen komen in Den Haag, of waar dan ook in Nederland. Toen hij wel iets kon regelen, namelijk als ‘gedoger’ van het CDA/VVD minderheidskabinet, heeft hij op het gebied van immigratie of integratie ook niets weten klaar te maken, omdat hij voornamelijk eisen stelde waarmee de toenmalige minister, Gerd Leers, naar Brussel moest. Brussel zei nee, of niets. Het is waar dat Hitler Mein Kampf  schreef toen hij ook geen macht had, maar Wilders heeft nog helemaal niets geschreven dat ergens in de verte op Mein Kampf  lijkt.

Er is vooral heel veel hypocrisie in de afkeer van het optreden van Wilders. Aan de ene kant lijkt de veroordeling van Wilders er vooral op gebaseerd dat men vreest dat het niet langer fatsoenlijk is om het gedachtengoed van Wilders te omarmen. Dat is tenminste de strekking van het commentaar van velen hier op DDS waar veel gesproken wordt over ‘politiek verweesd’ zijn. Als het fatsoenlijk was om Wilders te steunen voor woensdagavond 19 maart, dan is dat nog steeds zo, want Wilders is niets veranderd in standpunten en in gedrag.

Aan de andere kant is er de ouderwetse ontkenning van problemen. Vraag het aan mensen in sommige wijken in Culemborg, Den Haag en enkele andere plaatsen in Nederland hoe opgelucht ze zijn dat de lokale Marokkaanse straatbendes achter slot en grendel zitten. Voor even dan, want we zijn in juridische zin zo humaan dat de bendes over korte tijd al weer vrij over de straat mogen struinen om het leven van anderen te verpesten. We zijn in onze rechtsstaat slecht in staat mensen te beschermen tegen misdadig gedrag van (sommige) Marokkanen. Is het dan een wonder dat de mensen die hier het slachtoffer van zijn, beamen dat minder Marokkanen de oplossing is? Is het een wonder dat een politicus die door velen een populist wordt genoemd dat dan ook hardop zegt?

Harrie Verbon