Harrie Verbon

professor of Public Finance

Tilburg Area, Netherlands| Higher Education

Contact

  • Tilburg University Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie
  • Postbus 90153
  • 5000 LE
  • Tilburg
  • 013-4662878/4662416
  1. Familie foto’sGa naar familie album
     
  2. Persoonlijke gegevens

    1. geboren in Utrecht

       
       
    2. Middelbare school: Sint-Bonifaciuslyceum, Utrecht

       
       
    3. Studie: Economie (kandidaatsexamen) en Econometrie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam

       
      Vrije Universiteit van Amsterdam
       
    4. Promotie: Universiteit van Amsterdam

       
      Universiteit van Amsterdam
       
  3. Loopbaan

    1. Studentassistent, econometrie

       
      Vrije Universiteit van Amsterdam
       
    2. Wetenschappelijk medewerker, econometrie

       
      Vrije Universiteit van Amsterdam
       
    3. Hoofdbeambte Econometrisch Onderzoek

       
      De Nederlandsche Bank, N.V.
       
    4. Wetenschappelijk medewerker, Openbare Financiën

       
      Universiteit van Amsterdam
       
    5. Wetenschappelijk hoofdmedewerker, Openbare Financiën

       
      Universiteit van Amsterdam
       
    6.  –

      Hoogleraar Openbare Financiën en Sociale Zekerheid

       
      Universiteit van Tilburg
       
    7. Visiting Fellow aan het Center for Economic Studies en het Ifo Institute for Economic Research

       
      Luwdig-Maximilians University Center for Economic Studies and the Ifo Institute for Economic Research, Munich, Germany
       
    8. Visiting Professor aan de Vanderbilt

       
      Vanderbilt University, Nashville, Tennesssee
       
  4. Bestuur

    1. Lid van het DB van de vakgroep Algemene Economie aan de KUB

       
      Universiteit van Tilburg
       
    2. Voorzitter van de vakgroep Algemene Economie aan de KUB

       
      Universiteit van Tilburg
       
  5. Huidige onderwijsactiviteiten (Universiteit van Tilburg)

    1. Macro-economie (1e jaar Bachelor econometrie)

    2. Macro-economie 3 (2e jaar Bachelor economics)

    3. Public Sector Economics (2e jaar Bachelor economics) 

    4. Seminar Public Economics

  6. Onderzoekbelangstelling

    1. Macroeconomische effecten van vergrijzing

       
       
    2. Verhandelbare emissierechten

       
       
    3. Overdrachten tussen generaties (inclusief pensioenen)

       
       
    4. Herverdeling en economische groei

       
       
    5. Migratie

       
       
  7. Maatschappelijke dienstverlening

      1. Lid van het bestuur van de Stichting Onderzoek van Overheidsuitgaven

         
         
      2. Lid van de WI-commissie van het CDA over Gezinsbeleid

         
         
      3. Lid van de provinciale commissie Ouderenbeleid (provincie Noord-Brabant)

         
         
      4. Lid van de verkiezingsprogramcommissie van het CDA

         
         
      5. Voorzitter van de Interdepartementale BeleidsOnderzoekcommissie (IBO) “woon-en woonzorgvouchers”

         
         
      6. Lid van de commissie “Uitstel van ouderschap”van de Raad voor Volksgezondheid en Zorg

         
         
      7. Lid van het bestuur van het Rathenau Instituut

         
         
      8. Lid van het bestuur van de Wim-Dreesstichting

         
         
      9. Lid van het bestuur van de Rekenkamer Tilburg