Profiel van Harrie Verbon

Meer informatie & Nieuws

Binnenkort verschijnt in het economenblad ESB een stukje van mij over Taleb, Keynes, Tinbergen en Samuelson. Vooral Taleb en Samuelson. Taleb geeft indirect Samuelson de schuld van de kredietcrisis. Samuelson heeft op het eind van het leven toegegeven dat hij als mentor van jonge economen financiële monsters gebaard heeft.

Overigens werk ik nog steeds, hoewel ik er eerder voor pleitte om de Aow-leeftijd te verlagen. Niet voor mij natuurlijk.